Logo

Ho Bugt Sejlklub

sejlklubben på stranden

Drop ind I Sejlklubben. Åbent klubhus & prøvfartøjstyper.

2024-05-23 Bestyrelsen
Et udsnit af sejlklubbens aktiviteter.
Et udsnit af sejlklubbens aktiviteter.

Ho Bugt Sejlklub indbyder til Åbent Klubhus, for alle interreserede. 23 maj kl. 16:00 til 20:00.

Alle medlemmer inviteres til at deltage og alle der kunne tænke sig at se hvad Sejlklubben tilbyder er velkommen. Vi har aktiviteter for børn fra 9 år og op til plus 100år.

Denne dag vil der være mulighed for at prøve nogle af alle vores mange aktiviteter.
Sejljoller; Windsurfing; Paddelboard; Katamaraner

Kom også til Yoga og dyp på stranden.
Deltag også i vores konkurrence
Der vil være lidt at drikke samt pølser og brød til de interreserede.

Husk skiftetøj.

Vel mødt.
Bestyrelsen

HobieCat træning

2024-04-20 HobieCat Koordinator/Jesper Jantzen
HobieCat klar på stranden, klar til afgang.
HobieCat klar på stranden, klar til afgang.

forårs friske HobieCat sejler mødes til træning i Ho Bugt Sejlklub.

Farver på Ho Bugt

HobieCat er en 2 mandsjolle hvor man står i trapez. Og så er sejlene ofte kulørte. Hygge og træning når de forårs friske HobieCat sejler mødes til træning i Ho Bugt Sejlklub. Igen i år har Hobie Fleet 333, som er den jysk fynske del af Danish Hobie Class Association, valgt at gentage sidste års succes, og afholder årets første trænings weekend i Ho Bugt sejlklub i weekenden 20.-21. April
Kom endelig ned og kig.

HobieCat Koordinator
Jesper Jantzen

Onsdags match 2024

2024-04-17 Kapsejlads udvalget.
Skippermødet er overstået og bådene er på vej ud til banen.
Skippermødet er overstået og bådene er på vej ud til banen.

Den ugentlige kappestrid om hvem der er den hurtigeste kapsejler i klubben.

Alle sejler er velkommen til Onsdags-match. Det er kapsejlads hvor vi dygtiggør os og har selskabelig samkvem, der bliver kæmpet indæt i en fair ånd, og der tages særligt hensyn til nye sejlere. Edter sejladserne er der mad i klubhuset, hvor sejladserne ivrigt biver diskuteret. Og måske er der nogen der skal have opfrisket kapsejlads reglerne /:-)

Husk Standerskift & Arbejsdag på lørdag

2024-04-06 Bestyrelsen
Standerskift på lørdag d. 6 april
Standerskift på lørdag d. 6 april

Foråret er godt i gang og det er tid til standerskift. Dagen starter kl. 10.00 i klubhuset med uddelegering af opgaver og vi mødes til frokost i klubhuset cirka kl. 13.00 - klubben er vært. Kom til en hyggelig dag sammen med dine klubkammerater hvor vi løfter i flok.

Det er denne dag hvor vi mødes og hjælper hinanden med at få vedligeholdt og klargjort klubhus og udstyr.

Husk varmt tøj, da al aktivitet foregår udenfor, og tag gerne lidt værktøj med til den aktivitet du tænker at deltage i. (Skovl, trillebør, grensaks, rive. etc.)

Frokost:

 1. Hjælpere til oprydning efter frokosten.
 2. Afhentning af drikkevarer.
 3. Hjælpere til madlavning.

Klubhuset:

 1. Havearbejde.
 2. Fjerne græs under hækken ind til Sanatoriet.
 3. Studse beplantningen ind mod sanatoriet.
 4. Fjerne papir og affald fra grunden.
 5. Rengøre træterassen langs klubhuset.
 6. Fejning af fliser og fjernelse af ukrudt.
 7. Diverse

Jollepladsen:

 1. Joller skal klargøres.
 2. Rengøre ved rampen.
 3. Fjerne affald og rive hvor det er nødvendigt.
 4. Montere ophaler spillet.
 5. Fejning af fliser og fjernelse af ukrudt.
 6. Oprydning i Bådhuset.
 7. Diverse
 8. Plus i år vil vi forstærke græsset foran bådhuset, så der skal flyttes lidt jord.

Vel Mødt Bestyrelsen

Kapsejlads opstartsmøde

2024-03-14 Kapsejladsudvalget
Wayfarer kapsejlads på Ho Bugt.
Wayfarer kapsejlads på Ho Bugt.

For Wayfarerjoller og HobieCat

Du inviteres hermed til opstartsmøde for kapsejlads.
Torsdag d. 14. marts 2024 kl. 19:00 i Messen.
Planlægning af:
 1. Sejladser
 2. Dommerplan
 3. Madplan
 4. Sejladsbestemmelser
 5. Eventuelt

Generalforsamling 21 februar 2024 kl. 18:00

2024-02-21 Bestyrelsen 7 februar 2024
Generalforsamling 2024
Generalforsamling 2024

Invitation til generalforsamling.
Ved den ordinære generalforsamling blev det vedtaget at regnskabet for sæsonen 2023 skulle revideres og fremstilles til godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling.

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent og stemmetællere.
 3. Med reference til referatet fra ordinær generalforsamling torsdag d. 30 november 2023 genfremstilles opdateret regnskab for 2023 til godkendelse.

Den ekstraordinære generalforsamling forventes afsluttet senest 18:30.

Der vil være skipperlabskovs og drikkevarer inden aftenen fortsætter med KickOff.

Ho Bugt Sejlklub
Bestyrelsen
Formand Bjarne Lindquist

Kick-Off 21- februar 2024 18:30

2024-02-21 Bestyrelsen / Bjarne Lindquist
Kick-Off 2024, mød op hvis du ønsker at være en del af udvalgene der er sejlklubbens motor.
Kick-Off 2024, mød op hvis du ønsker at være en del af udvalgene der er sejlklubbens motor.

Kick-Off er en årligt tilbagevendende arrangement, hvor bestyrelsen informerer om den kommende fremtid. Alle medlemmer er velkommen især opfordrer vi dem der er i udvalg og alle der har lyst og mod på at give en lille hånd til klubben at møde op.

Vi mødes i:
Ho Bugt Sejlklub
Messen

NB: Der afholdes generalforsamling fra kl. 18:00 til kl. 18:30

Ho Bugt Sejlklub er organiseret i udvalg, og vi har lige i omegnen af 50 udvalg, i disse udvalg er der personer der alle er villige til at få Ho Bugt Sejlklub til at fungerer. Når man tæller efter er omkring 80 forskellige navne på Ho Bugt Sejlklubs organisations diagram, diagrammet er meget dynamisk og skal hele tiden holdes ajour.

I bestyrelsen er vi meget beviste om at frivilligt arbejde skal være sjovt, givende og tilpas doseret, netop det faktum at vi er rigtig mange der hjælpes ad med alverdens opgaver, giver sammenhold og gør det overkommenligt og ikke mindst giver det ejerskab til hele Ho Bugt Sejlklub – og vi griner rigtigt meget.

Vi vil selvfølgelig ikke holde nogen uden for dette fællesskab, er du for tiden i den situation at du ikke har en opgave, fortvivl ikke, vi skal nok finde en lille opgave hvor også du kan bidrage til en fortsat velfungerende klub.

Derfor mød op til Kick-Off 2024 - det bliver stort.

 • 18:00   Generalforsamling, som tidligere annonceret.
 • 18:30   Aftensmad, skipper labskovs, hertil dejligt koldt øl.
 • 19:00   Velkommen og aftenens KickOff program præsenteres.
 • 19:05   Hvad siger man egentligt ja til når man tilbyder sin hjælp?
 • 19:20   Funktioner og enkel opgaver - Hvordan bliver opgaverne fordelt?
 • 20:30   Opsamling og småsludren.
 • 21:00   Tak for i aften.

Ho Bugt Sejlklubs - Bestyrelse
Bjarne Lindquist

Nytårs kur Søndag d. 31 december kl. 10:30

2023-12-31 Carsten Kousgaard
En festlig lejlighed til at mødes.
En festlig lejlighed til at mødes.

Klubben er vært.

Ho Bugt Sejlklub fejrer nytår med medlemmerne kl. 10:30 til kl. 12:00.

Klubben er vært for et glas champagne og kransekage. Nils Kragh tager sabel med, så der er basis for en festlig formiddag.

Det bliver smadder hyggeligt.

Generalforsamling 30 nov. 2023

2023-11-23 Bestyrelsen / Formand Bjarne Lindquist
I Messen 30. november kl. 19:00
I Messen 30. november kl. 19:00

Invitation til Ho Bugt Sejlklubs Generalforsamling 2023

Torsdag d. 30 november, kl: 19:00 til ca. 21:30
Klubhuset
Sanatorievej 2, Hjerting
DK-6710 Esbjerg V

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent og stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Fremlæggelse af foreningens regnskab.
 5. Fremlæggelse af budget til orientering.
 6. Fastsættelse af kontingenter.
 7. Indkomne forslag:
  1. Foreslår at en passende del af bådpladsen belægges med fliser eller dug med granit på, til henstilling af landevejstrailere. Primært forbeholdt de medlemmer der jævnligt tager til udenbys stævner.
   Nils Kragh.
  2. Kunne man på en god måde få lavet noget til at opbevare det der ligger på bordene lige når man kommer ind i magasinet?
   Ivan Lundgaard
  3. Kunne man lave en batteridreven(solcelle) lampe til trappen ned til stranden?
   Ivan Lundgaard
  4. Der skal på jollepladsen etableres kørefast underlag under jollerne og på gang / køreveje med græs på det øvrige areal, der får lov at gro i naturlig højde, for kun at blive slået et par gange i løbet af vækstsæsonen.
   Argumentet for forslaget:
   - At få en jolleplads der er nemmer at færdes på.
   - En stærkere jolleplads i forhold til erusion ved oversvømmelse og nedbør, hvor område bl.a. under jollerne uden bevoksning undgåes og med stærkere græsbegroning på øvrige arealer.
   - Imødese Esbjerg Kommunes filosofi om mere vild natur.
   - Løse problematikken med græsslåning under jollerne.
   Frederik Jensen
  5. Nyt sted til vinteropbevaring.
   I foråret 2023 blev vi opsagt i de havnehaller, hvor vi gennem adskillige år har haft vores både og udstyr vinteropbevaret. Klubben har brug for et langtidsholdbart sted, at kunne opmagasinere både og andet materiale om vinteren.
   Der stilles derfor ønskes om, at bestyrelsen skal søge efter et ny sted til vinteropbevaring.
   Johnny Baggesen
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 9. På valg er:
  • Simon Nørgreen, modtager genvalg
  • Sune L. Kjellerup, modtager genvalg.
  • Gro Thyme, modtager ikke genvalg
 10. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
 11. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil der traditionen tro blive serveret æbleskiver og gløgg.

Vel mødt.
Med venlig hilsen
Ho Bugt Sejlklub
Bestyrelsen
Formand Bjarne Lindquist

Vandalisme på jollepladsen

2023-04-18 Formand /Bjarne Lindquist & Jollepladsudvalget v/Per Vilstrup
Et af de mange dæk der er ødelagt.
Et af de mange dæk der er ødelagt.

Det var et sørgeligt syn der mødte Sejlerskolen mandag aften. Da joller skulle i vandet var 9 hjul ud af 10 uden luft. En kniv havde være stukket i dem alle.

Tirsdag morgen gik Jolleplads udvalget og undertegnet i gang med en systematisk gennemgang.
 1. 10 stk. joller har fået stukket en kniv i deres hjul på jollevognene.
 2. 1 stk. bøje (Ø75cm) var ødelagt med 4 knivstik.
 3. 1 stk. jolle fik presenning total ødelagt med flere end 8 snit.
 4. 1 stk. jolle fik presenning ødelagt, et 1 snit.
 5. 1 stk. Trailer til Optimist jolle fik skåret 2 hjul i stykker.
 6. 1 stk. Trailer til Wayfarer jolle har mærker efter knivstik.

Sagen er anmeldt til politiet, se anmeldelsen her

vi anmoder de personer der har udført udåden om at henvende sig til sejlklubben på "formand@hobugtsejlklub.dk" så kan de få lov til at hjælpe med udbedringen af den skade de har forvoldt.

Bestyrelsen

Standerhejsning

2023-03-25 Bestyrelsen
Standeren er klar til sommersæsonen
Standeren er klar til sommersæsonen

Endnu en hyggelig og produktiv dag i sejlklubben.

Mere end 50 personer var mødt frem for at give en hånd med forårsklarøringen. Badet blev skrubbet grundigt, jollerne blev klargjort, flise indgangen blev jævnet. Magasinet blev opryddet.

En lækker frokost - blev indtaget i messen.Bestyrelsen

HO BUGT SEJLKLUB - Nyhedsbrev marts 2023

2023-03-21 Bestyrelsen

Kontingent

Der er nu udsendt kontingent opkrævning til alle, indetalingsfristen er overstået, har du overset indbetalingen så kan du nå det lidt endnu. Har du ikke fået en opkrævning så kontakt ”kartotek@hobugtsejlklub.dk”.

Standerskift & Arbejsdag

Lørdag d. 25 marts 2023 er den sidste dag med vintertid, også i sejlklubben. Vi mødes klokken 10:00 på Terrassen hvor der deles arbejdsopgaver ud. Og klokken ca. 13:00 er der fælles frokost og afslutning. Er du ny i klubben så er dette en god mulighed for at lære flre at kende

Ungdoms tema i år

Bestyrelsen vil i år sætte fokus på ungdomsafdelingen og udvikling af denne. Vi har kontaktet Sejllunionen og DGI for at få hjælp og inspiration. Konsulent fra sejlunionen vil online mødes med os tirsdag d. 28. marts kl.19. Mødet vil foregå i Messen, og alle der evt. har lyst til at være en del af ungdomsarbejdet, er meget velkomne denne aften. Du er også velkommen, hvis du bare har en god ide, et forslag eller andet der kan bidrage til nytænkning indenfor sejlads for ungdom i klubben.

Pressening

Der er gode kræfter i gang for fællesindkøb af presenninger til Wayfarer joller. Har du brug for en ny presenning så læs mere her. Kontakt person er Johnny Baggesen på email ”sejlerskolevoksen@hobugtsejlklub.dk”

Klubfest

Festudvalget er i fuldgang med planlægningen af forårs klubfest. Lørdag d.15 april med spisning kl 19. Kom og deltag!
Læs mere på hjemmesiden

Følg med på hjemmesiden

Hobugtsejlklub.dk På hjemmesiden kan du følge med i alle aktiviteterne der foregår.

Venligst Bestyrelsen

Brev fra Esbjerg kommune

2023-03-17 Bestyrelsen
Brev fra Esbjerg kommune
Brev fra Esbjerg kommune

Energibesparende tiltag for foreningsfaciliteter i 2023
Med baggrund i den pågående energikrise har man i Esbjerg Kommune fået et større fokus på energiforbruget

Sigtet med tiltagene er at øge såvel foreningernes som kommunens krisebevidsthed, således vi alle fremefter tænker i mere energi-rigtige løsninger og forbrug.

Læs brevet her.

Læs: Energibesparende tiltag i kommunale fritidsfaciliteter.

Bestyrelsen

Farver på Ho Bugt

2023-03-11 Jesper Jantzen
HobieCat er en 2 mandsjolle hvor man står i trapez. Og så er sejlene ofte kulørte.
HobieCat er en 2 mandsjolle hvor man står i trapez. Og så er sejlene ofte kulørte.

Hygge og træning når de forårs friske HobieCat sejler mødes til træning i Ho Bugt Sejlklub.

Igen i år har Hobie Fleet 333, som er den jysk fynske del af Danish Hobie Class Association, valgt at gentage sidste års succes, og afholder årets første trænings weekend i Ho Bugt sejlklub i weekenden 18.-19. marts.

I år vil den tidligere VM, EM, og mange gange DM vinder, Nikolaj Bjørnholt stå for træningen. Kom endelig ned og kig :)

HobieCat Koordinator
Jesper Jantzen

Ny presseinger til Wayfarer joller

2023-03-06 Sejlerskole kaptajn - Johnny Bakkesen
Eksempel på en presenning til en Wayfarer jolle.
Eksempel på en presenning til en Wayfarer jolle.

Mangler du en presenning til din Wayfarer jolle så er dette måske noget for dig.

Sejlklubbens Wayfarer joller trænger til nye presenninger. Hvis vi kan samle 10 personer der ønsker ny presenninger, så kan vi lave et fælles indkøb, der er betragligt penge at spare. Er du interreseret i en ny presenning så kontakt Johnny Bakkesen på
email: sejlerskolevoksen@hobugtsejlklub.dk
Inden: 20 marts.

Så kan vi få en lille snak om hvilken presenning vi ønsker. Og eventuelt hvilke detaljer som placering af øjer etc.

Forårs Klubfest

2023-03-06 Festudvalget
Der er god lim i en klubfest, det er typisk her man får hilst på dem man ikke møder til dagligt.
Der er god lim i en klubfest, det er typisk her man får hilst på dem man ikke møder til dagligt.

Klubliv er et vigtig krydderi i en forening, derfor kan vi med glæde informere om den kommende klubfest.

Lørdag 15. April Spisning kl. 19:00, bindende tilmelding på sms 31410451.

Klubbens medlemmer inviteres hermed til
•Vildmarksbad hele dagen
•Klubben giver fadøl ad libitum
•Lækker mad

Dette får du for 175,- pr. næse
Betaling på kontonr 7701-0002097440
Opgiv gerne navn og medlems ID.
Betaling senest 1/4

Om eftermiddagen inden festen,vil der være mulighed for aktiviteter for alle; surfere, padlere, og sejlere kaster deres udstyr i vandet og baderne vil tage et dyp.

Der vil komme mere info i facebookgrupperne.
Og her på hjemmesiden

Vel mødt
Hilsen festudvalget

Lakering af gulvet i Messen

2023-02-14 Klubhusudvalget ved Tommy Lund
Gilvet i Messen inden det fik ny lak.
Gilvet i Messen inden det fik ny lak.

Vedligehold af gulvet betød at Messen var lukket

Hvert 3. år skal gulvet i Messen have en let slibning og en ny omgang lak. Og det har det nu fået her i uge 6 år 2023, vi forsøger at gøre det på et tidpunkt hvor det genere færrest medlemmer. Vær sød at passe på gulvet, det skulle gerne holde mindst 3 år igen inden næste omgang lak.

Idrætsfesten i Musikhuset

2023-02-03 Bestyrelsen
Karin med konferencier Thomas Kristensen
Karin med konferencier Thomas Kristensen

Karin var 1 af de 85 mestre som skulle hyledes i Musikhuset, hvor de flotte titler fra 2022 skulle fejres.

Idrætsfesten 2023
Alle mestrene på scenen i Musikhuset
I borgmesternes tale tale lød det blandt andet. Bag jeres sejre ligger hårdt arbejde, og det kræver både vilje og gejst at nå til tops som jer. Enter individuelt eller som hold har i trænet målrettet i netop jeres sportsgren, og i har kæmpet for at indfri jeres sportslige ambitioner. Det er godt gået og vi er sikkert mange, der beundrer jer for jeres talent og vedholdenhed.

Vi fra bestyrelsen er stolte af at Ho Bugt Sejlklub har så dygtig en sejler der kan hjemføre danmarksmesterskabet til klubben. Igen siger vi tillykke til Karin for det fine resulat. Se også Hvor du kan læse mere om danmarksmeterskabet.

Nytårs taffel nytårsdag

2022-12-29 Festudvalget
Godt nytår ønskes alle medlemmerne.
Godt nytår ønskes alle medlemmerne.

En hyggelig formiddag med champagne og kransekage. Vi starter kl. 10:00 og holder ud til kl. 12:00

Igen i år er ingen undtagelse, klubben afholder Nytårs taffel med Champagne og kransekage. Så hvis du gerne lige vil nyde et glas bobler og et stykke kransekage. Så kom endelig ned i sejlklubben. Sauna vognen vil helt sikkert blive tændt. Og Nils tager sablen med så flaskerne kan blive åbnet med maner.

De bedste nytårs hilsener
Festudvalget & bestyrelsen.

Havnehallen er opsagt.

2022-11-25 Bestyrelsen - nov. 2022
Udkig ud over Havnehallen hvor vi har vedligeholdt klubbens udstyr. 20 Optimist joller, 5 stk Wayfarer joller, 3 stk Tera joller og 2 stk HobieCat-16.
Udkig ud over Havnehallen hvor vi har vedligeholdt klubbens udstyr. 20 Optimist joller, 5 stk Wayfarer joller, 3 stk Tera joller og 2 stk HobieCat-16.

Ho Bugt Sejlklub har haft Havnehallen i mere end 30 år. Vi er opsagt og de øvrige foreninger i området skal flytte til Lanternen, det Maritime center på Esbjerg Strand.

Ny Dato: Søndag d. 2. april

Lokalerne er reparationsværksted og bruges til vedligehold af vores udstyr hele året. Lokalet bruges til kursusaktiviteter for sejlerskolen som lærer at lave praktisk vedligehold, og anvendes samtidigt til opmagasinering af udstyr.

På den korte bane har vi et ønske om at blive på Fiskerihavnsgade indtil 25. marts 2023 hvor vi har Standerskift og arbejdsdag, det er typisk den dag at udstyret flyttet til Jollepladsen i Hjerting. Vi har aftalt at vi får klargjort udstyr og lokalerne således at vi kan rykke ud d. 28. februar 2023. Det er også aftalt at såfremt der sker ændringer i planerne og det bliver muligt at blive indtil 25 marts så vil vi få besked.

På længere sigt ønsker vi en drøftelse med Esbjerg Kommune om at finde en god løsning såleds at aktiviteten vedligehold kan opretholdes, det er trods alt vigtig at udstyret er klart og sikkert at benytte. Vi vil selv være proaktive i denne process, og har allerede sat en proces i gang med at få substitueret lokalerne på havnen.

Generalforsamling 2022 - Endelig dagsorden.

2022-11-17 Bestyrelsen / Formand Bjarne Lindquist
I Messen 24. november kl. 19:00
I Messen 24. november kl. 19:00

Torsdag d. 24 november, kl: 19:00 til ca. 21:30
Klubhuset
Sanatorievej 2, Hjerting
DK-6710 Esbjerg V

Endelig Dagsorden pr. 17 nov. 2022

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent og stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Fremlæggelse af foreningens regnskab.
 5. Fremlæggelse af budget til orintering.
 6. Fastsættelse af kontingenter.
 7. Indkomne forslag.
  1. Der er ingen indkomne forslag.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  1. Bjarne Lindquist - Formand, modtager genvalg.
  2. Henrik Møller - Kasserer, modtager ikke genvalg.
  3. Jan ST Nielsen, modtager gengvalg.
  4. Tommy Lund Nielsen, modtager genvalg.
 9. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
 10. Eventuelt.

Efter Generalforsamlingen vil der traditionen tro blive serveret Æbleskiver og Gløgg.

Vel mødt.
Med venlig hilsen
Ho Bugt Sejlklub
Bestyrelsen
Formand Bjarne Lindquist

Tag - Søfartsstyrelsens Duelighedsbevis

2022-11-08 Kursus koordinator, Lars Thyme
Navigation og søvejsregler
Navigation og søvejsregler

Tager du en duelighedsprøve, får du klar besked om sikkerhed til søs. Du får samtidig de nødvendige basiskompetencer, der betyder, at du forsvarligt kan manøvrere de fleste fritidsfartøjer. Et duelighedsbevis giver desuden ret til at føre speedbåd.

Ho Bugt Sejlklub tilbyder undervisning i duelighedsbevis.

Se Søfartsstyrelsens hjemmeside

Undervisningen vil starte op her i vinter og afsluttes til foråret med en prøve.

Omkostninger til kurset forventes at løbe op i ca. 500 kr. pr. deltager, hertil kan komme undervisningsmateriale.

Kurset bliver en realitet såfremt der er mindst 12 personer der ønsker at deltage.

Den endelige planlægning vil begynde så snart der har meldt sig nok deltagere, så skynd dig at tilmelde dig såfremt det har din interesse, og senest 23 november 2022.

Kontakt:
Dueligheds koordinator.
Lars Thyme
lbthyme@hotmail.com

🎄 Jule badning

2022-11-07 Badeudvalget
Jule bad i Ho Bugt Sejlklub
Jule bad i Ho Bugt Sejlklub

Med julehygge for alle.

Invitation til Jule badning

Hvor: Ho Bugt Sejlklub

Hvornår: Torsdag d. 15 december

Hvad tid: kl.: 17:30

Hvad skal vi: Julehygge - bad & Sauna - æbleskiver.

Der er booket en sauna vogn der vil være varm i tidsrummet kl. 16:00 til 20:00

Ca. 18:30 tænder vi grillen. Der vil være Pølser, vin, sodavand og øller.


Vel mødt Badeudvalget

Generalforsamling 24 nov. 2022

2022-11-03 Bestyrelsen / Formand Bjarne Lindquist
I Messen 24. november kl. 19:00
I Messen 24. november kl. 19:00

Der er nu sendt indbydelse til alle medlemmer, fra kartotek@hobugtsejlklub.dk. Har du ikke modtaget emailen så kig i [SPAM] folderen. For at sikre at du får email fra sejlklubben skal du tilføje kartotek@hobugtsejlklub.dk til "hvidlisten".

Invitation til Ho Bugt Sejlklubs Generalforsamling 2022

Torsdag d. 24 november, kl: 19:00 til ca. 21:30
Klubhuset
Sanatorievej 2, Hjerting
DK-6710 Esbjerg V

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent og stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Fremlæggelse af foreningens regnskab.
 5. Fremlæggelse af budget til orintering.
 6. Fastsættelse af kontingenter.
 7. Indkomne forslag, modtages senest d. 9 november kl. 24:00 på email: formand@hbsejlklub.dk
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 9. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
 10. Eventuelt.

Efter Generalforsamlingen vil der traditionen tro blive serveret Æbleskiver og Gløgg.

Vel mødt.
Med venlig hilsen
Ho Bugt Sejlklub
Bestyrelsen
Formand Bjarne Lindquist

Uddannelse af livreddere til svømmehallen

2022-10-30 Svømme udvalget v/Henrik Fur

Søndag d. 30. oktober var det igen tid til at få uddannet en række nye livreddere, så Ho Bugt Sejlklub igen i år kan tilbyde klubbens medlemmer svømning to gange ugentligt i vintersæsonen.

Et stærkt og velforberedt hold på 9 mænd og kvinde stod klar på kanten til den årlige livredderprøve kl. 10:00. Forinden havde alle aspiranter gennemført en teoretisk test, som skal bestås for at give adgang til den praktiske prøve i svømmehallen. Det var som altid nogle spændende og lærerige timer, hvor aspiranterne blev testet i svømning, dykning, bjergning og naturligvis livreddende førstehjælp inkl. brug af hjertestarter. Som noget nyt i år skulle aspiranterne også testes i praktisk hjertelungeredning på en barnedukke, hvilket var en meget anderledes oplevelse end på en alm. voksendukke.

Stor ros og tak til alle de nyuddannede livreddere, som i fællesskab vil sørge for at holde svømmehallen åben i den kommende vintersæson, hvor der svømmes på Hjerting Skole

Se svømmetiderne under Aktiviteter

Saunaen holdes lukket.

2022-10-28 Bestyrelsen og Badeudvalget.
Sauna er lukket på grund af energikrisen.
Sauna er lukket på grund af energikrisen.

Esbjerg kommune har bedt Ho Bugt Sejlklub om at holde saunaen lukket. Og den holdes lukket fra fredag d. 28 oktober.

Følgende er modtaget fra Esbjerg kommune.

På grund af den nuværende energikrise er det besluttet, at saunaer i fritidsbygninger skal lukkes ned. Beslutningen er begrundet i, at saunaer er meget energibelastende, og med energikrisen in mente må vi alle stå sammen om at minimere energiforbruget.

Derfor må I ikke bruge saunaen, så længe krisen pågår. Dette er henset til, at brug af saunaen ikke er jeres primære foreningsaktivitet, og ej heller nødvendig for udførelsen af jeres primære foreningsaktiviteter.

Vi har været i dialog med kommunen med det formål at kunne holde saunaen åben i nogle skemavalgte perioder, og med egen betaling. Sejlklubbens forespørgsel kunne ikke imødkommes: vi fik følgende svar:

Beslutningen om at lukke saunaerne er som tidligere nævnt truffet på grund af energikrisen, da de er meget energitunge – så det er ikke selve betalingen, der er det afgørende, men selve energiforbruget.

Bestyrelsen vil i samarbejde med Badeudvalget, undersøge om der kan findes brugbare alternativer.

Venligst
Bestyrelsen & Badeudvalget

Klubfest
Ho Bugt Sejlklub

2022-10-15 Festudvalget
Husk tilmelding til Glenn, se ovenfor.
Husk tilmelding til Glenn, se ovenfor.

Bindende tilmelding til Glen Ludvigsen på telefon 40632929.

Klubliv er et vigtig krydderi i en forening, derfor kan vi med glæde informere om den kommende klubfest.

15. oktober

Spisning kl. 19:00, bindende tilmelding.
150,- pr. næse
For alle klubbens medlemmer.

Vildmarksbad hele dagen
Klubben giver fadøl as libitum

Windsurferne sejler om klubmesterskabet fra klokken 11:00 (skippermøde) og indtil vi ikke kan mere. Sejlads på 8-tals bane i suitable conditions. hvilket betyder 'når Martin Jeppensen planer hele tiden'. Torben Thuesen har lovet at være dommer. Mere info om sejladserne på Facebook og Messenger.


NB: Wayfarer jollerne sejler også klubmesterskab denne dag.

Invitation til klubmesterskab for Wayfarerjoller og Hobie Cat 16 i Ho Bugt Sejlklub.

2022-10-15 Kapsejlads udvalget
Koncentration lige efter starten.
Koncentration lige efter starten.

Lørdag d. 15. oktober afholder Ho Bugt Sejlklub klubmesterskab for Wayfarer og Hobie Cat 16.

Skippermødet foregår kl. 13.00 på bådpladsen hvor banen vil blive gennemgået og første start er kl. 13.30.

Planlagt er 4 sejladser af 30 minutters varighed.

Efters sejladserne vil der være fadøl og sodavand, klubmesterskabet afholdes umiddelbart i forlængelse af windsurfernes klubmesterskab. Der vil derfor være rig mulighed for at mødes med en sejlerkollega.


NB: Husk det er også denne dag der er klubfest.

Opstart på vinterbadersæsonen.

2022-10-04 Badeudvalget, ved Laila Brinck.
Saunaen er varm fra kl. 17:30
Saunaen er varm fra kl. 17:30

Kl 19 byder vi på let anretning, lidt sødt og drikke varer.

Arrangement for medlemmer af HoBugt Sejlklub.

Der er bad i HoBugt og sauna i klubben fra kl 17.30. Vi skiftes.

Pris 50kr som betales på kontonr 7780-1135300 opgiv dit medlemsnummer og navn.


Bindende tilmelding senest 1st Oktober 2022

NB: Medlemsnummer finder du på sidste "kontigent indbetalins mail".

Prøv Fartøjstyper for alle medlemmer.

2022-08-27 Bestyrelsen
Optimistjoller ved at blive klargjort på stranden.
Optimistjoller ved at blive klargjort på stranden.

Lørdag den 27. august 2022 i tidsrummet 13.00 til 16.00 afholder Ho Bugt Sejlklub Prøv Fartøjstyper.

Vi håber, at mange kommer forbi til et par hyggelige timer på vandet hvor vi gerne vil vise alle vores spændende sejlaktiviteter frem.

Dette er dagen hvor du har mulighed for at få prøvet klubbens forskellige aktiviteter/fartøjer under kyndig vejledning. Så hvis du som jollesejler har drømt om at windsurfe, så er det nu du har chancen. Vi tilbyder følgende aktiviteter:

Wind Surfing

Stand-up Paddle

Jollesejlads med Wayfarer, HobieCat, Optimist, Tera og Feva

… eller du kan få en tur på vandet i en af klubbens følgebåde


Hvis du bare gerne bare vil sejle en tur på/i dit eget fartøj, så er du også meget velkommen. Jo flere fartøjer og aktiviteter vi kan vise frem på vandet jo bedre.

Ved 14:00 tiden tænder vi op i grillen og serverer pølser samt slush-ice til børnene og kold fadøl til de lidt ældre.

Arrangementet er for klubbens medlemmer, men har du en god ven, arbejdskollega, nabo eller et familiemedlem der er interesseret i sejlaktiviteter, så tag gerne dem med også.

Vi vil gerne have nogle gode fotos fra dagen, så hvis vi har en dygtig og ivrig fotograf i klubben der har mulighed for at forevige begivenheden, så kontakt gerne bestyrelsen.

Velmødt/
Bestyrelsen

Svømning Langli -> Jylland

2022-08-22 Svømmeudvalget /Henrik Fur
Svømmerne står klar til turen på 2.5km til Jylland.
Svømmerne står klar til turen på 2.5km til Jylland.

Svømmeturen på de 2,5 km er blevet en tradition.

Bugten viste tænder så der var tale om rigtig Open Water med en bølgehøjde på ca 70 cm.

Det var et skarpt felt på 14 mænd og kvinder, som alle gennemførte løbet i meget fin stil. Efter løbet blev der hygget bagved klubhuset med grillpølser, øl og sodavand.

Kunne du tænke dig at deltage næste gang, så hold øje med Ativitets kalenderen.

Tak til alle hjælperne


Læs indbydelsen her

Svømmeudvalget / Henrik Fur

🇩🇰 Karin Lindquist Dansk mester.

2022-06-20 Bestyrelsen & Kapsejladsudvalget
Her ses nogle af de joller som Karin og Peter slog til DM. Jollerne er lignet op lige før start.
Her ses nogle af de joller som Karin og Peter slog til DM. Jollerne er lignet op lige før start.

I weekenden d. 18 og 19 juni var der Dansk Mesterskab i Wayfarer jolle i Kerteminde og Karin Lindquist snuppede guldet.

Karin og Peter er flyvende med spiler
Karin og Peter er flyvende med spiler

Med en overordentlig flot præstation og med flot og overbevisende sejlads, kunne Karin og Peter Bøje søndag eftermiddag fejre at de var de bedste efter de i alt 6 genneførte sejladser.

Her i Ho Bugt Sejlklub er vi rigtig stolte over at vi har en Danmarks mester, der skal lyde et stort tillykke med mesterskabet herfra.

Læs beretning fra stævnet på:


Vi kipper med flaget - super godt gået.

Bestyrelsen

Se en af verdens hurtigste sejlbåde!

2022-05-25 Formand - Bjarne Lindquist
Se en 70 fods kapsejler.
Se en 70 fods kapsejler.

Nu kan vi oven i købet invitere medlemmer af Esbjerg Søsport og Ho Bugt Sejlklub til rundvisning på TRIFORK og efterfølgende oplæg/foredrag med to fra skibets professionelle besætning.

I påsken anløb sejlbåden TRIFORK Esbjerg Havn – direkte hjemvendt fra Caribien. Det gode skib har vundet et hav af kapsejladser. Heriblandt Volvo Ocean Race imponerende to gange.

Onsdag den 25. maj klokken 17 viser skipper Klaes og Niels fra TRIFORK rundt på båden, og klokken 18 fortæller de om deres mange spændende oplevelser og viser os billeder på Seamancenter (vores midlertidige klublokaler). Du får selvfølgelig også mulighed for at stille spørgsmål til dem og livet ombord på en professionel kapsejladsbåd.

OBS: Tilmelding er nødvendig!

Da der kun er plads til 50 personer ved arrangementet, skal du tilmelde dig, hvis du vil med.

Det kan du gøre ved at:

1) Indbetale 50 kroner pr. deltager til formand Lasse K. Rønne på Mobilepay – telefonnummer 20 91 22 32. Husk at skrive navn og klub i forbindelse med overførslen, eller:

2) Komme ned i Seamancenter tirsdag den 17. maj mellem klokken 19 og 21 og tilmelde dig og betale 50 kroner kontant.

Beløbet fra arrangementet går til Seamancenter og bådens besætning.

Esbjerg Søsport og Ho Bugt Sejlklub

YOGA

2022-04-21 21 april 2022 - Badeudvalget
Yoga Bad & Sauna
Yoga Bad & Sauna

Vi mødes til 45 minutters udendørs YOGA, som alle kan være med til-også hvis du ikke har prøvet det før.

Du inviteres hermed til 45 minutters udendørs YOGA.

Der vil blive afholdt 2 arrangementer, se aktiviteskalenderen for at se hvornår

Du vil blive guidet i MediYoga af Anette Tingberg Schantz, uddannet fysioterapeut og Yogainstruktør

Derefter går vi i vandet, hvis du har lyst-og evt efterfulgt af sauna, og Vi slutter af med lidt hygge, hvor du selv medbringer hvad du har lyst til (fx vand, saft, vin)

Medbring tæppe, måtte eller fx et håndklæde til at ligge på. Husk: Behageligt tøj på efter vejret.

Det vil være gratis at deltage, man møder blot op.


mvh
Badeudvalget Sune, Martin, Berit, Laila
& Yoga Instruktør Anette Schantz.

Badning - Sæson afslutning (vi bader selvfølgelig videre)

2022-03-24 Badeudvalget
Sune, Martin, Berit og Laila
Sauna kører igen.
Sauna kører igen.

Badeudvalget byder alle medlemmer af Ho bugt sejl klub velkommen.
Dato: Tirsdag d. 5. april kl 17.00-19.00

Vi fejrer også at saunaen er oppe at køre igen.
Der bydes på bobler og lidt sødt

Venligst tryk “deltager” på facebook (gruppen: Baderne - Ho Bugt Sejlklub) så vi ved hvor mange vi bliver. ELLER send din tilmelding på

skj.jensen@gmail.com

Mvh Badeudvalget
Sune, Martin, Berit og Laila

Vel mødt!

Kontingent for sæsonen 2022.

2022-03-19 Bestyrelsen - Kasseren
Kontingent sæsonen er forlænget frem til 1 april 2022.
Kontingent sæsonen er forlænget frem til 1 april 2022.

Opkrævninger bliver udsendt i den kommende uge 13, sidst i marts.

Grundet tekniske udfordringer er udsendelse af kontingent opkrævninger udsat til uge 13 sidst i marts. Opkrævningerne sendes ud pr. email fra kartotek@hobugtsejlklub.dk.

Alle nøglebrikker vil fortsat være aktive, medlemsperioden for sæsonen 2021 er forlænget frem til 1. april 2022.

God afgørelse om klubhuset giver ro

2022-03-07 Bestyrelsen v/ Formand Bjarne Lindquist
Klubhuset på Sanatorievej - År 2008
Klubhuset på Sanatorievej - År 2008

Gennem det seneste år har råderetten over sejlklubbens lokaler på Sanatorievej 2 været genstand for debat. Efter politisk behandling i Kultur & Fritidsudvalget er sagen nu endt med en afgørelse, der understøtter Ho Bugt Sejlklubs virke nu og i fremtiden.

I afgørelsen hedder det således:

"Udvalget har besluttet at følge forvaltningens indstilling, hvorved faciliteterne på Sanatorievej 2, Hjerting alene, stilles til rådighed som fast kommunal facilitet for Ho Bugt Sejlklub.”

Vi er glade for en klar og utvetydig afgørelse, som giver ro om klubhuset. Vi glæder os til igen at kunne fokusere vores energi på at drive sejlklub og udvikle en forening, hvor vand, klubliv og fælleskab er de bærende elementer.

Foråret er begyndt, krokusen blomstrer og døgnet får flere lyse timer, alle udvalgene i Ho Bugt Sejlklub vil fortsat have fokus på at arrangere gode og sjove oplevelser som giver sammenhold på kryds og tværs i klubben.

Læs brevet fra Fritid Sundhed & Omsorg her

Med forårs hilsen
Ho Bugt Sejlklub
Bestyrelsen

Info-aften omkring Badning

2022-03-03 Udvalget for Badning
Aftensol over et roligt badevand.
Aftensol over et roligt badevand.

d. 03.03.2022 blev der afholdt info-møde i klubben for medlemmer der har interesse i badning, hvor forskellige emner kunne drøftes mellem medlemmer, udvalg og bestyrelse.

1. Udvalget blev præsenteret og tilrettet.

Baderudvalg:
 • Martin Enevoldsen
 • Laila Brinck
 • Berit Vestergaard Poulsen
Sauna udvalg:
 • Lars Færgemann
 • Arne Øllgaard

2. Nyt navn

Baderne anvender sejlklubben på forskellige tidspunkter af dagen. Navnet ”morgenbaderne” ændres derfor til ”badning” eller andet der beskriver aktiviteten bedre, Bestyrelsen kontaktes for endelig godkendelse.

3. Status på sauna

Saunaen er nedtaget grundet defekt varmelegemer – Forventes oppe igen uge 10.

Der er bestilt 12 nye varmelegemer fra Finland.

Kabelføringen i saunaen vil blive udskiftet og en samleboks monteres på ydersiden.

Saunastyringen flyttes fra teknikrummet til gangen, hvor man kan se temperaturen på et digitalt display.

4. Sauna tidsstyring

Tidsstyringen for saunaen skal ændres, så den er varm når den skal bruges.

Valg af styringen afhænger i høj grad af, hvor lang tid saunaen tager at varme op.

Der er aftalt at styringen ikke ændres før saunaen igen er oppe. Når vi kender tiden for opvarmning vil tidsstyringen blive tilpasset derefter.


De bedste hilsner

Udvalget for baderne

KickOff onsdag d. 9 februar kl. 18:00

2022-02-08 Bestyrelsen
Kick-Off afholdes hvert år.
Kick-Off afholdes hvert år.

Har du lyst til at deltage i klubbens frivillige arbejde så mød op til Kick-Off og bliv en aktiv del af sejlklubben. Du er også velkommen til blot at lytte, Mørbradgryden er lige go.

Programmet for aftenen er:

18:00 - Aftensmad, Mørbrad gryde, hertil koldt øl eller vand. Klubben er vært.

18:45 - Præsentations af udvalgene. Der er ca. 70 personer i udvalg, vi er mange der løfter i flok, kom og bliv en del af fællesskabet.

19:00 - Ønsker du at komme i et udvalg, eller på anden måde blive en del klubbens motor så er det her det sker. Man er også velkommen til blot at lytte.

19:30 - Hygge og snak i de enkelte udvalg - udveksling af information.

20:30 Officielt program slutter.

Kick-Off

Til Kick-Off planlægger vi den kommende sæson, og de aktiviteter som foregår i sejlklubben.

Ho Bugt Sejlklub består af mange udvalg, som hver skal have planlagt og koordineret hvad der skal foregå i sæsonen. Det er en hyggelig aften hvor vi i fællesskab styrker klubbens udvalg og aktiviteter.

Har du lyst til at deltage i klubbens frivillige arbejde så mød op til Kick-off og bliv en aktiv del af sejlklubben.

Ho Bugt Sejlklubs udvalgsliste:

 • Drift: Kartotek, nøgler, sikkerhed, natur og miljø, kommunikation, sponsorer, inventar.
 • Klubliv: Tursejlads, kapsejlads, morgenbad, I form, kurser, windsurf, kite-surt, E-sejlads, socialt.
 • Sejlerskole: Ungdomsjolle, sejl og studer, voksenjolle, surfing.
 • Lokaliteter: Klubhus, arealer.
 • Udstyr: Sejljoller, følgebåde, klubsurfer, trailer.
 • Og så er der alle de små opgaver man kan byde ind på.

Vel mødt

Ho Bugt Sejlklub - Bestyrelsen

Nedbrud på saunaen der nu er LUKKET.

2022-02-05 Morgenbader udvalget - Sauna ansvarlig.
5 februar 2022.
Sauna LUKKET indtil videre.
Sauna LUKKET indtil videre.

Der er overgang i det elektriske system - og saunaen er LUKKET indtil fejlen er udbedret.

Status se inde i nyheden.

Saunaen er derfor ude af drift indtil en teknikker har set på systemet. Det håber vi kan ske i begyndelsen af kommende uge. Omklædning vil være åben - som sædvanligt.

Sikkerheds relæet (HPFI) var slået fra, og det skyldes normalt overgang i systemet.
Læs om sauna regler her

Status pr. 15 februar 2022

Saunaenovnen er sendt til reperation og vi afventer tilbagemelding fra teknikkeren.

Kablerne i væggen der giver strøm til saunaovnen er brændt i stykker, disse skal også repareres eller udskiftes.

Status pr. 17 februar 2022

Varme legmer er ødelagt, og der er forespurgt på nye, leveringtid på disse afventes.
De ødelaget Kabler til saunaen ovnen føres ud i gangen og samles der, således det kun er varmefaste kabler der er i saunaen.
Saunaen sættes op på fødder således der kan gøres ret under denne.

Status pr. 21 februar 2022

12 stk. nye varme legmer er bestilt i Findland, disse skulle ankomme i i begyndelsen af næste uge.
I mellemtiden bliver kablerne ordnet, elektriker kommer onsdag og der sættes en box op i gangen dette ordnes i denne uge så det er klart når saunaen er samlet igen, forhåenligt i midten af næste uge.

Vi holder jer opdateret her på hjemmesiden.

Venligst
Morgenbader udvalget.

Lukketider for saunaen.

2022-01-30 Bestyrelsen - Sauna ansvarlig.
30 januar 2022.
Sauna får nu åbnings tider.
Sauna får nu åbnings tider.

Sauna tider på grund af rengøring.
Sauna er lukket hver mandag indtil klokken 12:00.

Saunaen får en grundig rengøring hver uge, og det vil være hver mandag, venlig respekter at rengørings holdet også skal have mulighed for at udføre deres arbejde.
Se sauna åbningstider ved at klikke på dette Ordensregler - Sauna

Kapsejlads kursus

2022-01-26 Kapsejlads udvalget
26 januar 2022
Se plakaten i stor format klik: <a href="_Nyheder/052b.jpg" target="_blank">SE PLAKAT</a>
Se plakaten i stor format klik: SE PLAKAT

Kurset henvender sig til nybegynder og øvede.

Kurset er målrettet mod de personer der ønsker et bedre kendskab til kapsejlads reglerne. Og selvfølgelig til de personer der gerne vil have opfrisket deres kendskab til reglerne.

Det er lykkedes at få Hans Vengberg, til at komme til Ho Bugt Sejlklub, og det er aftalt at følgende områder vol blive en del af dagens pensum.

Pensum:

 • Definitioner
 • Del 2 af reglerne (retten til vejen)
 • Start regler
 • Spørgsmål
 • Plus vi gennemgår det der er relevant for de fremmødte

Kurset afvikles:

I Klubhuset - Messen.
Mandag d. 6 februar kl. 18:00 til ca. 20:30.
Der vil være Kaffe og Te samt øl og vand
og en form for et simpelt ostebord.

Har du en regelbog så tag den med.

Ugeavisen - Esbjerg

2022-01-06 Bestyrelsen 5 januar 2022
På trods af restriktioner og begrænsninger som følge af pandemien har Ho Bugt Sejlklub oplevet stor medlemsfremgang. Blandt andet har stand up padle trukket mange til.
På trods af restriktioner og begrænsninger som følge af pandemien har Ho Bugt Sejlklub oplevet stor medlemsfremgang. Blandt andet har stand up padle trukket mange til.

Corona har givet bølgegang i Ho Bugt Sejlklub, men flere har også fået øjnene op for udelivet under pandemien. Sejlklubben har oplevet den største medlemsfremgang i 50 år.

Fremgang: Ho Bugt Sejlklub har i mere end en forstand haft vind i sejlene det seneste år. I et år, hvor pandemien ellers har ført til aflåst omklædning, lukket klubhus og aflyste arrangementer som følge af restriktioner, så er medlemstilgangen usvækket god, siger formand Bjarne Lindquist.

- Vi havde medlemsfremgang i 2020, og igen i år har vi oplevet en vækst på 30 procent.

Besøg Ugeavisen og læs hele historien
Ugeavisen - Esbjerg onsdag d. 5. januar 2022.

Messen og Badet åbner igen.

2022-01-05 Formand Bjarne Lindquist 5 januar 2022
Så er det igen muligt at komme ind i Sejlklubben.
Så er det igen muligt at komme ind i Sejlklubben.

Corona nedlukning i Juleferien er overstået. Klubhuset kan igen benyttes af medlemmerne.

Juleferien er forbi og restriktionerne er ophævet, venligst følg gældende Corona praksis. Se også Covid-19

Status på etableringen af nye faciliteter til Ho Bugt Havbad.

2022-01-03 Bestyrelsen, Henrik Møller, 3. januar 2022
Strandoversigt ved Ho Bugt Sejlklub
Strandoversigt ved Ho Bugt Sejlklub

Mandag den 13. december 2021 deltog repræsentanter fra Ho Bugt Sejlklub sammen med Dansk Sejlunion og DGI i et møde indkaldt af Esbjerg Kommune. Ho Bugt Havbad deltog ligeledes i mødet.

Mødet var indkaldt for at kommunen kunne give en status på etableringen af nye faciliteter til Ho Bugt Havbad samt for at diskutere en løsning på den kortere bane.

Bestyrelsen støtter det helt rimelige ønske om etablering af nye faciliteter til vinterbadere i Esbjerg og omegn. Både surf og sejlsport samt vinterbadning er i vækst landet over og nye faciliteter skal til, så flere borgere i Esbjerg kan opleve disse aktiviteter.
Etablering af nye badefaciliteter ses i rigtigt mange havne i landets kommuner. Her bør en kommune af Esbjergs størrelse bestemt være aktive og det er positivt at Esbjerg kommune har lovet at finde en permanent løsning.

Etablering af nye faciliteter

Fire forskellige placeringer af nye faciliteter blev diskuteret, men der er ikke sket nogen væsentlig fremdrift på løsningerne endnu. Processen med at rejse penge fra fonde er ikke startet.

Det blev på mødet klart, at Ho Bugt Havbad foretrækker, at der etableres nye faciliteter ved siden af det nuværende klubhus på Sanatorievej 2 og det undersøges pt. om det er muligt at erhverve et stykke grund fra Sanatoriet (Dansk Sundhedstjeneste, Flensburg).

Ho Bugt Sejlklub gjorde på mødet rede for, at dette på ingen måde er en optimal løsning idet:
 1. En ny badeklub med måske 300-400 medlemmer som skal bade i samme område hvor surfere, kitesurfere og sejlere søsætter og ”lander” vil medføre en øget risiko for utrygge situationer og i yderste konsekvens kollisioner. Dansk Sejlunions anbefaling, baseret på erfaringer, er da også klart at adskille de forskellige brugere af vandet.
 2. Mulighederne for parkering i området omkring sejlklubben er reelt begrænset og dette vil give udfordringer for både brugere og naboer.
 3. Ho Bugt Sejlklub allerede i dag mangler plads og at en sådan løsning vil begrænse en fremtidig mulig udvidelse af sejlklubben.
Forslag til Sauna og omklædning ved Hjerting strandpark, det er kun fantasien der sætter grænser.

Ho Bugt Sejlklub anbefalede at en ny badeklub naturligt kunne placeres ved nogle af de områder som allerede er udlagt til svømning i området, dvs. ved Hjerting Strandpark eller ved en af parkeringspladserne i nærheden af Hjerting Badehotel og Kanelauget. Esbjerg Strand kunne også være en god mulighed med flotte faciliteter. Læs om Esbjerg strand her

Løsning på den korte bane

Herefter blev der diskuteret en løsning på den korte bane.

Det blev hurtigt klart, at der ikke bliver arbejdet med en midlertidig løsning, f.eks. en omklædnings- og saunavogn, således at Ho Bugt Havbad kan komme i egne lokaler denne vinter. Ho Bugt Havbad synes ensidigt at satse på at få adgang til Ho Bugt Sejlklubs lokaler på Sanatorievej 2 i en overgangsperiode.

Ho Bugt Sejlklub gjorde på mødet rede for, at dette hverken er en optimal eller rimelig løsning idet:
 1. At faciliteterne på ingen måde kan indeholde så mange folk samt at de eksisterende badere stilles ringere. Succes og vækst har skabt denne udfordring og der skal nye faciliteter til for at løse dette.
 2. At Ho Bugt Sejlklub har defineret en kapacitetsgrænse for alle aktiviteter som besluttet på generalforsamlingen i 2019. For baderene er grænsen 150 medlemmer og vi har i øjeblikket en betydelig venteliste. At Esbjerg Kommune administrativt tildeler 300 ekstra badere adgang til faciliteterne uden om ventelisten og udenom beslutninger taget på en generalforsamling virker på ingen måde demokratisk eller rimeligt.
 3. At bestyrelsen gennem de sidste 2 år har brugt for meget af sin tid på diskussioner med den del af baderne som nu har etableret Ho Bugt Havbad. Dette har betydet væsentligt mindre fokus på sejl og surf aktiviteterne i klubben. Med den beskrevne løsning frygter vi, at fokus fortsat vil være på andre emner end aktiviteter som kan få flere unge surfere og sejlere på vandet.
 4. Forringet sikkerhed og udfordringer med parkering som diskuteret for den permanente løsning.

Ho Bugt Sejlklub udtrykte forundring over, at en nyetableret klub, som ikke har betalende medlemmer, kan vurderes at have samme rettigheder som en eksisterende veldrevet klub, som desuden har bidraget afgørende til skabelsen af de nuværende faciliteter på Sanatorievej 2.

Hvad sker der nu

Esbjerg Kommune konkluderede ved mødets slutning, at der ikke var enighed omkring en kortsigtet løsning. Det betyder, at de vil lave en sagsfremstilling med en indstilling til et kompromis til beslutning i Kultur og Fritidsudvalget. Ho Bugt Sejlklub vil have mulighed for at give vores indspil til indstillingen.

DGI tilbød at mægle mellem parterne for at se om en kortsigtet løsning kunne findes og Ho Bugt Sejlklub deltager naturligvis positivt i en dialog.

Bestyrelsen vil naturligvis arbejde videre for en løsning som er så god som mulig for Ho Bugt Sejlklub inklusiv alle vores medlemmer, dvs. sejlere, windsurfere, kitesurfer, SUP'er, badere og dem som ikke er nævnt samt de personer som pt. står på venteliste for at komme ind i klubben.

Det kom i øvrigt frem på mødet at wellness aktiviteter som saunagus ikke kan støttes af Esbjerg Kommune.


Ho Bugt Sejlklub
Bestyrelsen

Jyske Vestkysten - Esbjerg

2021-12-30 Bestyrelsen 30 december 2021
Blandt andet har stand up padle trukket mange til.
Blandt andet har stand up padle trukket mange til.

Corona har gjort foreningslivet bøvlet: Men lokal sejlklub har fået største medlemsfremgang i klubbens 50-årige historie

Esbjerg: Selv om corona-restriktioner har ført til aflåst omklædning, lukket klubhus og aflyste arrangementer, så har pandemien på ingen måde smittet negativt af på medlemstilgangen i Ho Bugt Sejlklub. Tværtimod.
Læs hele historien på Jyske Veskysten

Generalforsamling 13 januar 2022 kl. 19:00

2021-12-29 Bestyrelsen 29 december 2021
Generalforsamling 2022
Generalforsamling 2022

Invitation til generalforsamling.
Ved den ordinære generalforsamling blev forslaget stillet af bestyrelsen til vedtægstændringer vedtaget. Ifølge vedtægterne skal den endelige vedtagelse ske på en ny generalforsamling.

Ifølge Ho Bugt Sejlklubs vedtægter $13 kan forslaget vedtages på en ny generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte.
Dagsorden:
 1. Forslaget der blev vedtaget på den ordinære generalforsamling, og som er det eneste punkt på dagsorden lyder:
 2. $8 stk.1) Bestyrelsen består af syv medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen skal vælges blandt de medlemmer over 18 år, der er ejere af et sejldrevet fartøj eller på anden måde repræsenterer aktive sejlere eller surfere i klubben.
 3. Ændres til:
 4. Bestyrelsen består af syv medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
  Bestyrelsens medlemmer vælges ud fra 3 hovedinteressegrupper (A; B; C) efter nedenstående fordelingsnøgle:
  A.Sejlere (sejldrevne både)3 stk. bestyrelsesmedlemmer.
  B.Surfere (sejldrevne surfboards)2 stk. bestyrelsesmedlemmer.
  C.Øvrige2 stk. bestyrelsesmedlemmer.
  Såfremt en af ovenstående hovedinteressegrupper ikke kan stille med kandidater, suppleres der op fra de øvrige hovedinteressegrupper.
 5. Motivation: Ho Bugt Sejlklub agter at følge Folkeoplysningsloven, og det opfyldes med ovenstående.
Ho Bugt Sejlklub
Bestyrelsen
Formand Bjarne Lindquist

Ho Bugt Sejlklub - COVID-19.

2021-12-22 Bestyrelsen - 22. december 2021
Klubhuset lukker ned igen.
Klubhuset lukker ned igen.

Klubhuset er lukket indtil videre. COVID-19 restriktioner gælder alle indendørs aktiviteter.

Følgende anbefalinger og restriktioner er meldt ud af Kulturministeriet den 17. december og opdateret den 21. december.

Epidemikommissionen opfordrer til, at man ikke deltager i indendørs aktiviteter i foreningslivet, herunder idrætsaktiviteter mv., i juleferien. Opfordringen gælder indtil 5. januar 2022, hvor grundskolerne genåbner.

Det betyder at følgende er lukket ned:

1.) Messen.
2.) Badet og hermed saunaen.
3.) Svømning på Hjerting skole.

COVID-19 situationen bliver overvåget nøje, og så snart der er nyt vil i blive informeret herom.

Håber det alligevel bliver en glædelig jul.


Ho Bugt Sejlklub
Bestyrelsen
Formand Bjarne Lindquist

Ho Bugt Sejlklub indstiller windsurfer Jonas Thyme til årets talentpris 2020/2021

2021-12-12 Næstformand Simon Nørgreen - december 2021.
Jonas i fuld koncentration.
Jonas i fuld koncentration.

Vi indstiller Jonas på baggrund af en fantastisk sæson 2021, hvor der er vundet både nationale og internationale medaljer i både U21 og Open kategorierne.

Samtidig har Jonas især i 2021 sæsonen vist, at han er klar til at tage skridtet fra ungdoms windsurfer til senior rækkerne. I windsurfing konkurrerer Jonas i 3 discipliner: Slalom, foil/kurs og kombination slalom/kurs.

I 2021 gjorde han rent bord i DM-serien og blev dansk U21-mester i alle 3 discipliner samtidig blev han nr. 2 i Open slalom og Open kombination slalom/kurs (i begge rækker á point med vinderen, men taber på tiebreakreglerne). Undervejs vandt Jonas i suveræn stil et af ranglistestævnerne i Open rækken. Jonas har også præsteret i internationale stævnet i 2021 hvor han har deltaget i U21 VM og EM samt PWA (Professional Windsurf Association) World Cup i Kroatien. Ved U21 VM på Gardasøen sluttede Jonas på en 3. plads og ved EM på Neuseidle See på en 5. plads. Ved World Cup i Kroatien sluttede Jonas samlet som nr. 22 og nr. 3 i U21. Et flot resultat i konkurrence med verdens bedste windsurfere. På den endelige PWA Worldranking 2021 ligger Jonas nr. 45 og nr. 3 i U21.

Jonas øverst på skamlen hvor han hyldes for hans førsteplads.

Windsurf sæsonen 2020 var lige som alt andet præget af Covid-19. Hvilket betød at der kun blev afviklet et DM-stævne, som også talte som Nordisk Mesterskab. Her opnåede Jonas en 2. plads i både slalom og kombination slalom/kurs, mens det blev til en 3. plads i kurs. I 2020 deltog Jonas også i det tyske mesterskab, hvor han vandt både U21 slalom og U21 kurs. Der blev ikke afholdt internationale stævner i 2020.

Motivation

I Ho Bugt Sejlklub mener vi, at Jonas gør sig fortjent til årets talent pris at følgende grunde:

 • Jonas har siden han begyndte at konkurrere i 2015 leveret resultater på højeste niveau i sin aldersgruppe. Han har vundet DM slalom i sin årgang 6 ud af 7 mulige gange samt vundet U21 rækken en gang som U17 surfer.
  Også internationalt har Jonas gjort sig bemærket med en 3. plads til U17 VM i 2017, en 1. plads ved U17 speed windsurfing VM i 2017, en 1. plads ved U19 Foil/kurs EM i 2019. Derudover har Jonas flere podieplaceringer ved NM, bl.a. 1. pladser i U17 og U 21 slalom i 2016, 2018 og 2019.
 • Jonas træner dedikeret og hårdt for at blive en af verdens bedste windsurfere. Og han har gennem de seneste år udviklet sig fra at være en dygtig og talentfuld ungdoms windsurfer til også at kunne gøre sig gældende i Open rækken. Fra sæson til sæson har han forbedret sine placeringer i de 3 kategorier. De bedste placeringer kom i år med to 2. pladser og en 5. plads i kurs og i 2019 opnåede han en 3. plads i slalom. I de sidste 4 sæsoner er Jonas ikke sluttet udenfor top-10 i nogen af de tre kategorier.
  Jonas har valgt at holde studiefri frem til sommeren 2022 i forsøget på at etablere sig på PWA World Touren. Den ambition betyder også at han har valgt at tage til Tenerife i februar og marts ’22 hvor han skal træne med verdenstoppe forud for sæsonen.
 • Jonas stiller gerne sin viden om windsurfing til rådighed overfor sejlklubbens øvrige windsurfere, uanset om det er de surfere der konkurrerer på et eller andet plan, de øvede eller nybegynderne. Når det passer i programmet, der udover træning på vand og land, også indeholder job og kæreste, hjælper Jonas gerne til ved begyndertræningen i klubben.

Ho Bugt Sejlklub
Bestyrelsen
Formand Bjarne Lindquist
Næstformand Simon Nørgreen

COVID AFLYST Nytårs kur - Nytårsdag

2021-12-10 Carsten Kousgaard
En festlig lejlighed til at mødes.
En festlig lejlighed til at mødes.

Klubben er vært. Kom og få en hyggelig time sammen med medlemmerne.

Ho Bugt Sejlklub fejrer nytårdag med medlemmerne kl. 11:30 til kl. 13:00.

Klubben er vært for et glas champagne og kransekage. Nils Kragh tager sabel med, så der er basis for en festlig forestilling. Tag varmt tøj på, der planlægges lidt aktiviteter og konkurrencer udenfor.

Det bliver smadder hyggeligt.

Man møder blot op, der er ingen tilmelding

Coronapas kræves, er du syg bliv hjemme.

Vel mødt
Festudvalget
v. Carsten Kousgaard

Saunagus

2021-12-01 Martin Enevoldsen
martinsenevoldsen@gmail.com
Saunagus ved vadehavet
Saunagus ved vadehavet

Invitation til Saunagus arrangement i Sejlklubbens faciliteter. Mens dagene bliver kortere og temperaturen daler, kan det virke som uoverskuelig lang ventetid inden bådene atter skal på bugten igen.

Trænger man til en lille bid varme i godt selskab, er det muligt at deltage i saunagus - Se Datoerne under Aktiviteter.

Covid

Der forlanges coronapas for at kunne deltage.
Har du tegn på symptomer - bliv hjemme.
Skriv til 'covid@hobugtsejlklub.dk' hvis du bliver syg.

Program for alle dage:

 • 19:00 Gus 1.
 • 19:15 Pause / Vinterbadning
 • 19:30 Gus 2.
 • 19:45 Pause / Vinterbadning
 • 20:00 Gus 3.
 • 20:15 Vinterbadning / Omklædning

Kommer der flere end forventet og der er plads til, tænker jeg vi laver et par minutters udluftning efter hver gus og kører to hold - Ét i sauna og ét der holder pause. Det tager vi som det kommer.

Alle er velkomne!

Har du spørgsmål til arrangementet - Kontakt:

Martin Enevoldsen
martinsenevoldsen@gmail.com

Ho Bugt Sejlklub - Generalforsamling 2021

2021-11-24 Formand Bjarne Lindquist
Ordinær Generalforsamling 2021
Ordinær Generalforsamling 2021

Endelig dagsorden pr. 24 november 2021.
Generalforsamlingen gennemføres som planlagt.
se forholdsregler inde i programmet.

COVID

Grundet den stigende smitte i samfundet vil følgende gælde:

Blive hjemme såfremt du er smittet eller du har symptoner på sygdom.

Udluftning vil ske med jævne mellemrum, under generalforsamlingen, tag forholdsregler med hensyn til tøj.

Drikkevarer vil blive serveret, det samme gælder æble skiver.

Skriv straks til 'covid@hobugtsejlklub.dk' såfremt du får konstateret Corona inden 9. december, på den måde kan vi informere de øvrige medlemmer.

Endelig dagsorden pr. 24 november 2021:
 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent og stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Fremlæggelse af foreningens regnskab.
 5. Fremlæggelse af budget til orintering.
 6. Fastsættelse af kontingenter.
 7. Indkomne forslag, der er ankommet 1 (et) forslag:
  1. Bestyrelsen fremsætter følgende forslag til ændring af vedtægterne:
  2. $8 stk.1) Bestyrelsen består af syv medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen skal vælges blandt de medlemmer over 18 år, der er ejere af et sejldrevet fartøj eller på anden måde repræsenterer aktive sejlere eller surfere i klubben.
  3. Ændres til:
  4. Bestyrelsen består af syv medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
   Bestyrelsens medlemmer vælges ud fra 3 hovedinteressegrupper (A; B; C) efter nedenstående fordelingsnøgle:
   A.Sejlere (sejldrevne både)3 stk. bestyrelsesmedlemmer.
   B.Surfere (sejldrevne surfboards)2 stk. bestyrelsesmedlemmer.
   C.Øvrige2 stk. bestyrelsesmedlemmer.
   Såfremt en af ovenstående hovedinteressegrupper ikke kan stille med kandidater, suppleres der op fra de øvrige hovedinteressegrupper.
  5. Motivation: Ho Bugt Sejlklub agter at følge Folkeoplysningsloven, og det opfyldes med ovenstående.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  1. Simon Nørgreen - Næstformand, modtager genvalg.
  2. Gro Evensen Thyme, modtager genvalg.
  3. Uffe Henneberg, modtager ikke genvalg
 9. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
 10. Eventuelt.

Ho Bugt Sejlklub - Generalforsamling 2021

2021-11-17 Formand Bjarne Lindquist
Ordinær Generalforsamling 2021
Ordinær Generalforsamling 2021

Endelig dagsorden, dog med forbehold se NB: under punkt 7.

Endelig dagsorden pr. 17 november 2021:
 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent og stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Fremlæggelse af foreningens regnskab.
 5. Fremlæggelse af budget til orintering.
 6. Fastsættelse af kontingenter.
 7. Indkomne forslag, der er ankommet 1 (et) forslag:
  1. Bestyrelsen fremsætter følgende forslag til ændring af vedtægterne:
  2. $8 stk.1) Bestyrelsen består af syv medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen skal vælges blandt de medlemmer over 18 år, der er ejere af et sejldrevet fartøj eller på anden måde repræsenterer aktive sejlere eller surfere i klubben.
  3. Ændres til:
  4. $8 stk.1) Bestyrelsen består af syv medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Valgbar til bestyrelsen er medlemmer, der er ejere af et sejldrevet fartøj eller på anden måde repræsenterer aktive sejlere. Der kan dog vælges ét bestyrelsesmedlem, der ikke er sejler.
  5. Motivation er kommunens krav til formulering i henhold til Folkeoplysningsloven
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  1. Simon Nørgreen - Næstformand, modtager genvalg.
  2. Gro Evensen Thyme, modtager genvalg.
  3. Uffe Henneberg, modtager ikke genvalg
 9. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
 10. Eventuelt.

NB: Ovenstående forslag til §8 stk.1) formulering kan blive ændret torsdag d. 18 november 2021, da vi her afventer kommunens endelige accept. Det har ikke været muligt at mødes med kommunen før grundet det netop overstået kommunalvalg. Ændringer til formuleringen vil blive kommunikeret her på siden og på email.

Ho Bugt Sejlklub - Generalforsamling 2021

2021-11-04 Formand Bjarne Lindquist
Ordinær Generalforsamling 2021
Ordinær Generalforsamling 2021

Bestyrelsen inviterer hermed alle medlemmer til Ho Bugt Sejlklubs Generalforsamling 2021, der afvikles Torsdag d.25 november.

Generalforsamlingen afholdes i klubhuset:
Sanatorievej 2, Hjerting
DK - 6710 Esbjerg V
kl: 19:00 til ca. 21:30.
Dagsorden:
 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent og stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Fremlæggelse af foreningens regnskab.
 5. Fremlæggelse af budget til orintering.
 6. Fastsættelse af kontingenter.
 7. Indkomne forslag, modtages senest d. 10 november kl. 24 på "formand@hobugtsejlklub.dk".
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 9. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
 10. Eventuelt.

Efter Generalforsamlingen vil der traditionen tro blive serveret Æbleskiver og Gløgg.

Vel mødt.

Med venlig hilsen
Ho Bugt Sejlklub
Bestyrelsen
v/Formand Bjarne Lindquist

Svømning

2021-10-14 Formand
Og det er sundt for krop og sjæl.
Og det er sundt for krop og sjæl.

Ho Bugt Sejlklub har igen i år adgang til Hjerting Svømmehal.

Der kan svømmes torsdag kl. 20.00 - 21.00 (kun svømning) samt søndag kl. 10.00 - 12.00 (svømning og leg). Vi har svømmehallen fra uge 43.

For at vi har adgang til svømmehallen kræver det, at der er livredder tilstede i svømmehallen, som har bassinprøven. Normalt er vi 8-10 stykker som tager bassinprøven, hvorefter vi deler livreddervagterne imellem os (normalt 3-6 gange på en sæson pr. person/livredder). Jeg skal derfor høre, om der er et par stykker, der vil være livreddere den kommende sæson?

Skriv til mig på riber0901@yahoo.dk.

Da søndag både er til svømning og leg, vil det være dejligt, hvis et par livreddere er dem med børn, og som hovedsageligt kommer om søndagen. Der vil blive afholdt fælles bassinprøve for de kommende livredder - den foreløbige dato er søndag den 31. oktober 2021, kl. 10.00 - 12.00. Frisk?

Ps. kravene til bassinprøver er overkommenlig for de fleste.

Vedrørende etablering af nye faciliteter for morgen- og vinterbadning.

2021-07-03 Bestyrelsen - juli 2021
Nyd synet af de 4 hvide mænd.
Nyd synet af de 4 hvide mænd.

Ho Bugt Sejlklubs bestyrelse har haft en konstruktiv og meget positiv snak med kommunen.

Væksten inden for sejlsport og badning betyder at der er et behov for udvidelsen af kapaciteten, og vi er rigtig glade for at kommunen vil hjælpe.

Målet er at der etableres egnede faciliteter til baderne, at udskille badning fra Ho Bugt Sejlklub finder vi er en rigtig fin og naturlig løsning, det vil imødekomme ønsket til bedre faciliteter for alle parter.

Det vil betyde at væksten inden for sejlsport kan fortsætte: Jollesejlads, windsurfig, kitesurfing og standup paddle etc. Flere i Esbjerg kan komme på vandet.

Kommunen vil hen over sommeren undersøge mulige alternative placeringer af faciliteter beregnet til morgen- og vinterbadning.

Planen er at dialogen med kommunen fortsætter til august - efter sommerferien. I mellemtiden vil bestyrelsen inviteret den nye badeklub og morgenbaderne til samarbejdsmøde omkring forslag og hjælp til kommunen.

Formand - Bjarne Lindquist

Jonas Thyme vinder 3 plads i Youth Slalom World Championship i Torbole

2021-06-28 Kapsejlads udvalget - juni 2021
Jonas DEN-171, suser afsted med fuld koncentration.
Jonas DEN-171, suser afsted med fuld koncentration.

Endnu engang har en windsurfer fra Ho Bugt Sejlklub gjort sig bemærket ude i verden - super godt gået Jonas. Og et stort tillykke skal lyde herfra.

På den Italienske sø Gardasøen ud for byen Torbole brillerede Jonas Thyme og tog en flot 3 plads i gruppen Youth (U21). Stævnet fandt sted i perioden 20 til 23 juni, og var præget af meget atypisk og forskelligt vejr der udfordrede windsurferne. Vinden kunne ændre sig på få minutter så man skulle virkelig være meget opmærksom siger en stolt Jonas.

En sejlads i Slalom diciplinen tager mellem 3 og 4 minutter, og foregår på en medvindsbane, hvor der skal sejles 5 ben og bommes rundt om 4 mærker. Der er 10 deltager i hvert heat der består af 3 sejladser, de 5 bedste går videre til næste runde.

IFCA YOUTH Class

At det er mandfolke præstation af Jonas kan ses i lyset af at der var 38 deltager fra 15 forskellige nationer. At Jonas er ambitiøs med sin sport viser han ved at være i Torbole 3 dage før stævnets officielle start, det er for at kunne træne i det vand som vi skal sejle i siger Jonas. I alt 3 danskere var med til stævnet og de kom alle i top 10.

Næste udfordring er PWA i Kroatien, det et stævne for de professionelle, Jonas har på baggrund af hans resultater fået et wildcard, og er dermed inviteret med til stævnet. Vi er mange der glæder os til at følge ham

Se stævnets hjemmeside her 2021 Croatia PWA World Tour **

Og han skal også vide at vi i Ho Bugt Sejlklub er rigtig stolt over at vi har mulighed for at understøtte hans kampgejst og talent.

Et smil til fotografen mellem sejladserne
Jonas nr 3 fra venstre, ud for Torbole.
Jonas på sejrsskamlen som en flot nr. 3.

Havne indvielse i Sønderho

2021-06-27 Turudvalget - juni 2021
Den nye havn i Sønderho
Den nye havn i Sønderho

5 besætninger sejlede lørdag til Sønderho gennem den ny renoverede Slagter Lo

Sejlturen fra Hjerting til SøndeHo er på 14 sømil. 4 Wayfarer joller og en HobieCat startede sejlturen fra sejlklubben klokken halv tolv og var i Sønderho ved fjorten tiden.

Her blev vi budt velkommen af en ret stor flok meget søde mennesker, der anviste hvor bunden var mindst mudret. Vi ankom netop som borgmesteren var igang med invidelses talen. Der var festtelt og øl, og pølsemanden måtte en tur i brugsen for at skaffe flere pølser. Højvandet denne lørdag var klokken sytten, så ved 16:30 tiden hejste vi igen sejl for at sejle mod Hjerting. I alt en forrygende sejltur på vadehavet der fik sig brændt fast på nethinden.

5 joller kan anes henover marhalmen
Velkomst kommitien var på plads.
Overblik over den nye Sønderho havn.
Kig langs promenaden ud til anløbsbroen.

Kære medlemmer af Ho Bugt Sejlklub

2021-06-26 Bestyrelsen - juni 2021

Bestyrelsen har den 17. maj 2021 modtaget en skrivelse fra 4 medlemmer af klubben som har etableret en ny badeklub og ønsker delt råderet over klubhuset på Sanatorievej 2.

Forslaget bunder dels i en utilfredshed med bestyrelsens beslutning om en maksimum kapacitet på 150 morgenbadere og dels at saunagus ikke længere er en fast aktivitet i Ho Bugt Sejlklub.

Bestyrelsen har diskuteret denne henvendelse grundigt på vores bestyrelsesmøde den 8. juni 2021. Bestyrelsen er nået frem til, at vi ikke kan støtte dette forslag.

Vores beslutning er baseret på følgende:

1. Ho Bugt Sejlklub ønsker forsat at tilbyde morgenbadning som en aktivitet i klubben som vi har gjort siden 2011. At huse en ny badeklub i samme faciliteterne er på ingen måde fornuftigt.

2. Vi oplever, at mange nye medlemmer melder sig ind med det formål at deltage i flere af de aktiviteter der tilbydes i klubben, for eksempel SUP og morgenbadning, windsurfing skole og kitesurfing, sejlerskole og SUP. Præcis denne udvikling ser vi meget positivt på, da den nedbryder skellene mellem fraktionerne og er med et til at danne en samlende kultur i klubben.

3. Ho Bugt Sejlklub tilbyder jollesejlads, windsurfing, kitesurfing, stand up paddle og morgenbadning. Sejl og surf aktiviteterne i Ho Bugt Sejlklub er i vækst som man også ser i andre sejlklubber landet over. Samtidigt er det også vores opfattelse at morgenbadning generelt vokser i Danmark. Faciliteterne på Sanatorievej 2 er bygget til sejl og surf aktiviteter og har en endelig kapacitet.

4. Vores vurdering er, at en delt råderet af faciliteterne vil betyde en begrænsning i adgang til faciliteterne for et flertal af medlemmerne. En samlet klub er derfor den bedste løsning.

5. Det nuværende entydige ansvar for vedligehold og pasning af faciliteterne varetages bedst af en samlet klub.

Invitation:

Ho Bugt Sejlklub ønsker tillykke med den nye badeklub.

Vi har stor forståelse for ambitionen om at udvikle morgenbade aktiviteter yderligere. At der bliver en decideret badeklub i Esbjerg kommune finder vi helt forståeligt. Vi kan med selvsyn se hvordan de skyder op rundt i landet, for eksempel i Middelfart, Lynæs, Jyllinge, Skive, Svanneke og Svanemølle bugtens vinterbadelaug i København. Her er væksten foregået ved at etablere nye faciliteter og ikke på bekostning af allerede velfungerende sejlklubber eller andre foreninger. Sådan bør det også være i Esbjerg kommune.

Wellness aktiviteter som saunagus og tekstilfri arrangementer som vi oplever i Ho Bugt Sejlklub er uforenelige med den sport som sejlklubben repræsenterer. Der er kultur forskelle og det giver et voldsomt tryk på faciliteterne og giver store begrænsninger for sejlklubbens virke.

Ho Bugt Sejlklub bakker op om Esbjerg Strand, og andre lokaliteter, hvor der kan etableres en decideret badeklub. Vi har allerede været i kontakt med fonde der har vist interesse for at medvirke.

Derfor vil vi invitere morgenbadere fra Ho Bugt Sejlklub og ”Den nye badeklub” til et møde, for i fællesskab at undersøge mulighederne for at etablere nye faciliteter til glæde for de der skulle ønske dette.

Vi har prøvet det før med success, og vi vil og kan hjælpe med processen.


Esbjerg 26. juni 2021
Ho Bugt Sejlklubs Bestyrelse

Sankthans aften

2021-06-22 Sankthans udvalget - juni 2021
Sankthans fest i Ho Bugt Sejlklub.
Sankthans fest i Ho Bugt Sejlklub.

Grillen tændes kl. 19:00

Her under pandemien inviteres der til sankthansfest, det bliver uden bål og sang. Men til gengæld er det med Coronapas, hvis man skal indendørs. Vejret skulle blive solrigt med vind fra Nord, så der blive læ på terassen.

Mad og drikke medbringer man selv, grillen tændes som sagt klokken 19:00, husk at holde corona afstand på 1 meter, og benyt flittigt håndspritten.

Med ønsket om en god dag.
Sankthans udvalget.

Danmarksmesterskab i wayfarer jolle

2021-06-20 Kapsejlads udvalget - juni 2021
Familien Riber til venstre får sølv.
Familien Riber til venstre får sølv.

Skive sejlklub var vært ved stævnet der blev afholdt i week-enden 19 og 20 juni.

Banelederne i Skive lagde banen lige foran havnen, hvorfor sejladserne var meget publikumsvenlige. Der blev både heppet og klappet om lørdagen, når topmærket blev passeret. 8 joller fra Ho Bugt Sejlklub deltog ved stævnet, og Hans-Henrik Riber og Jens-peter Riber fik en flot anden plads - tillykke med sølvet til dem begge.
Se beretning på MINBAAD
Se resultater her

Sønderho Havn indvielsesfest

2021-06-15 Tur udvalget - juni 2020
Sønderho med Slagters Lo.
Sønderho med Slagters Lo.

Sønderho havn inviterer til fest Lørdag 26. juni 2021

Ho Bugt Sejlklub vil gerne deltage i denne festlighed, og der er planlagt en tursejlads til festlighederne. Vi mødes på Jollepladsen 10:30, med afgang til Sønderho kl. 11:00.
Der sejles på østsiden af Fanø og vi anduver Slagters Lo ca. kl 13:00. Vi følges ad hele vejen.
Se program for indvielsen her.
Se information om anløb her.

Sjællandsmesterskab for Wayfarer joller

2021-05-30 Kapsejlads udvalget - maj 2021

I weekenden 28-30/5 2021 blev Sjællandsmesterskaberne i Wayfarer afholdt i Lynæs Sejl- og Kajakklub.

Ho Bugt var her repræsenteret med 4 joller. Karin var så beskedes at tage 2 pladsen i hendes nyindkøbte jolle Black Diamond.
Se beretningen på MinBAAD.dk
Se Sørens flotte foto her

Kapsejlads træning for joller.

2021-05-24 Kapsejlads udvalget - maj 2021
Wayfarer på kryds lige efter starten.
Wayfarer på kryds lige efter starten.

Et kursus for løb på 5 lektioner for nybegynder og øvede.

I samarbejde med Spækhuggerklubben er der produceret materiale der tilgodeser nybegynder, den øvede og de erfarne sejlere. Se videoerne og kom til kurset vi er sikker på at i får noget at tænke over og arbejde med. Se programmet her. Vi glæder os til at dygtiggøre jer.

Manglende vand i klubhuset

2021-05-23 Bestyrelsen - maj 2021
Manglende vand.
Manglende vand.

Her i foråret har vi gentagne gange oplevet at der ikke var vand i klubhuset.

Det skyldes en vandalarm der er installeret som har til formål at afbryde for vandet såfremt der er et unaturligt højt forbrug. Håndværker er tilkaldt og vi forventer det bliver fikset i den kommende uge.

Ny hjemmeside

2021-05-20 Formanden - maj 2021
Den nye hjemmeside er tilrettet mobiltelefon og tablet.
Den nye hjemmeside er tilrettet mobiltelefon og tablet.

Ho Bugt Sejlklub har nu flyttet hjemmesiden over på en ny platform. Planen er at der skal være en god håndfuld redaktører der hver især kan skrive på siden, formålet er at siden skal være levende og opdateret.

Hjemmesiden www.hobugtsejlklub.dk vil nu være det sted der bliver opdateret. Den gamle hjemmeside vil være til rådighed en god rum tid, den kan findes ved at linke fra forsiden. De dele af den nye hjemmeside der ikke er skrevet færdige vil løbende blive færdiggjort. Ligeledes vil email adresser også blive skiftet ud så de kommer til at passe med sejlklubbens fulde navn. Der vil løbende blive informeret når der sker nyt på siden.

Genåbning af Sejlklubbens faciliteter.

2021-05-05 Bestyrelsen
Formand Bjarne Lindquist
Hvilken døre er det nu der er blevet åbnet?
Hvilken døre er det nu der er blevet åbnet?

Rundt om hjørnet lurer der en ibrugtagning af lokalerne. Her oven på et ca. 1 års nedlukning, er vi mange der ser frem til en tilværelse hvor vi igen kan nyde sejlklubbens lokaler.

Børn og unge til og med 17 år.

Og deres træner må benytte Messen og Magasinet, husk afspritning og rengøring af borde og stole når lokalerne forlades. Max antal: 25 personer.

Personer over 17 år.

For denne aldersgruppe er klubhuset stadig lukket. Vi afventer retningslinjerne fra kulturministeriet og Esbjerg kommune inden vi kan tage endelig stillig til hvorledes genåbningen kan foregå. Dansk Idræts Forening og Dansk Sejlunion arbejder på hvorledes en genåbning i praksis kan gennemføres i landets frivillige foreninger.

Vi holder skarpt øje med situationen, og ser frem til en normal dagligdag til glæde for alle medlemmerne, indtil da vil vi bede jer alle om at have tålmodighed lidt endnu.

Bestyrelsen

Wayfarer kapsejlads i Svendborg Sunds Sejlklub

2021-05-02 Kapsejlads udvalget - maj 2021
Rorsmand Hans-Henrik Riber og gast Jens-Peter Riber.
Rorsmand Hans-Henrik Riber og gast Jens-Peter Riber.

Ho Bugt Sejlklub var flot repræsenteret med 7 joller.

Årets første nationale kapsejlads i Wayafer jolle blev afviklet på Svendborg Sund. Hans-Henrik Riber og Jens-Peter Riber, viste gode takter og hjembragte en flot 3 plads.
Se beretningen på Min Båd

Standerskift og arbejdsdag

2021-04-10 Bestyrelsen - april 2021
Isen er smeltet og april driller med sit forårs vejr..
Isen er smeltet og april driller med sit forårs vejr..

Dagen hvor vi skifter standeren fra den lille model til den store. Det er denne dag hvor vi mødes på tværs af alle skel og hjælper hinanden med at få vedligeholdt og klargjort klubhus og udstyr. Som altid vil det blive en rigtig hyggelig dag.

Standerskift og arbejdsdag

Lørdag d. 10 april 2021 kl. 10:00

Dagen hvor vi skifter standeren fra den lille model til den store. Det er denne dag hvor vi mødes på tværs af alle skel og hjælper hinanden med at få vedligeholdt og klargjort klubhus og udstyr. Som altid vil det blive en rigtig hyggelig dag.

Det er nu muligt at forsamles 50 personer til udendørs organiserede aktiviteter, Det lempede forsamlingsforbud på 50 personer gælder for den organiserede foreningsidræt. Og det er jo os.

Husk varmt tøj da al aktivitet foregår udenfor. Dette gælder også frokosten, der vil være rigelig med flæskestegs sandwich til alle de fremmødte.

Tag gerne lidt værktøj med til den aktivitet du tænker at deltage i.

Standerskifte aktiviteter.

Følgende aktiviteter er på planen.

Frokost:

 1. Hjælpere til oprydning efter frokosten.
 2. Afhentning af drikkevarer.
 3. Hjælpe Finn med menuen

Klubhuset:

 1. Have arbejde.
 2. Fjerne græs under hækken ind til Sanatoriet.
 3. Studse beplantningen ind mod sanatoriet.
 4. Fjerene papir og affald fra grunden.
 5. Rengøre træ terassen langs klubhuset.
 6. Fejning af fliser og fjernelse af ukrudt.

Jollepladsen:

 1. Rengøre ved rampen.
 2. Fjerne affald og rive hvor det er nødvendigt
 3. Ny snor til kæden, ved indkørslen til pladsen.
 4. Montere ophaler spillet.
 5. Fejning af fliser og fjernelse af ukrudt.
 6. Oprydning i Bådhuset.

Både:

 1. Afhentning af wayfarer joller på havnen.
 2. Feva joller rigges til.
 3. Optimist joller hentes på havnen.
 4. Surf udstyr kigges efter.
 5. Følgebåde klargøres.

Covid - 19

Afstand - Jo der skal holdes afstand og der skal sprittes af. Så det vil vi gøre.

Vel mødt
Bestyrelsen.

Ho Bugt Sejlklub - Profil

2021-03-25 Bestyrelsen - januar 2021
Hvilken vej skal Ho Bugt Sejlklub.
Hvilken vej skal Ho Bugt Sejlklub.

Øget fokus på sejlsport

Bestyrelsen har gennem vinteren brugt tid på at diskutere Ho Bugt Sejlklub’s profil i forhold til hvilken klub vi ønsker at være og hvad bestyrelsen skal bruge sin energi og tid på.

Baggrunden for denne diskussion er, at vi oplever, at der blandt medlemmerne er meget forskellige interesser og forventninger til hvilken klub Ho Bugt Sejlklub skal være. Det medfører også, at bestyrelsen bruger rigtigt meget tid på emner og opgaver, som ikke direkte understøtter vores formål som de er formuleret i vores vedtægter. Det ønsker vi at ændre på.

Vi ønsker derfor med dette indlæg at kommunikere vores formål og hvorledes det vil påvirke vores prioriteringer fremover.

Ho Bugt Sejlklub er en sejlklub.

Vores formål er først og fremmest at samle medlemmer med interesse for sejlads med sejlfartøjer i Esbjerg området. Etableringen af de nuværende faciliteter var netop også en kulmination af rigtig mange års hårdt arbejde sejlerne og surferne i mellem.

Ovenstående betyder, at vores primære virke er at fremme sejladsaktiviteterne i Ho Bugt, og bestyrelsen ønsker at øge vores aktiviteter som sejlklub fremadrettet.

Klubben vil stadig, i positiv ånd, tilbyde faste aktiviteter i tillæg til sejlads med sejlfartøjer, herunder morgenbadning, SUP, etc.

Vi vil dog fremadrettet være mere opmærksomme på, at disse aktiviteter ikke konflikter eller tager fokus fra klubbens primære formål. Af samme grund har bestyrelsen her i vinter også defineret en kapacitetsplan for alle vores aktiviteter.

Bestyrelsen har baseret på ovenstående også besluttet, at sejlklubben ikke fremadrettet ønsker at tilbyde faste aktiviteter, som har karakter af wellness (f.eks. saunagus), da vi mener, at dette ligger for langt fra vores profil som sejlklub.

Arrangementer som er til glæde for klubbens medlemmer kan dog altid, med bestyrelsens accept, planlægges og afholdes.

Marts 2021
Ho Bugt Sejlklub
Bestyrelsen

Ho Bugt Sejlklub - COVID-19.

2020-12-16 Bestyrelsen - december 2020
Klubhuset lukker ned igen.
Klubhuset lukker ned igen.

Som i nok har set så er der nye COVID-19 restriktioner.

"Alle indendørs idrætsanlæg – herunder klubhuse og klubbernes andre bygninger - skal holdes lukket."

Det betyder at følgende lukkes ned fra onsdag d. 16 dec. kl 16:00:

1.) Messen.
2.) Badet og hermed saunaen.
3.) Svømning på Hjerting skole.

COVID-19 situationen bliver overvåget nøje, og så snart der er nyt vil i blive informeret herom.

Håber det alligevel bliver en glædelig jul.

Ho Bugt Sejlklub
Bestyrelsen
Formand Bjarne Lindquist

Ho Bugt Sejlklub - Svømning på Hjerting skole.

2020-11-28 Livredderne & Bestyrelsen november 2020
Jo - den er god nok.
Jo - den er god nok.

Træning vil være åbne for medlemmer af Ho bugt Sejlklub. Dvs. at det ikke vil være muligt for familiemedlemmer og gæster at deltage i træningen.

Forsamlingsforbud og anbefalinger fra regeringen fortsættes. Derfor har vi været i samråd med de lokale DGI- og svømmeforbundskonsulenter fundet frem til nogle retningslinjer og strukturer, som gør at vi kan åbne op for svømning fra på søndag den 29.11.2020.

Vi beder alle respektere reglerne, som du finder her.

Ho Bugt Sejlklub
Bestyrelsen

Ho Bugt Sejlklub - COVID-19 Pandemi regler for Bad'et.

2020-11-24 Bestyrelsen
Formand, Bjarne Lindquist
o - den er god nok.
o - den er god nok.

Ho Bugt Sejlklubs bestyrelse har i samarbejde med Morgenbader udvalget undersøgt mulighederne for at åbne saunaen under denne COVID-19 Pandemi.

Efter samråd med sundheds myndighederne, Statens Serum Institut, kulturministeriet og andre COVID-19 ramte foreninger er dette regelsæt blevet udarbejdet.

Vi beder alle respektere reglerne, som du finder her.

Ho Bugt Sejlklub
Bestyrelsen

Åbning af saunaen under COVID-19 pandemien.

2020-11-17 Bestyrelsen
Formand Bjarne Lindquist
Ingen af Ho Bugt Sejlklubs medlemmer skal blive syge ved at deltage i klubbens aktiviteter.
Ingen af Ho Bugt Sejlklubs medlemmer skal blive syge ved at deltage i klubbens aktiviteter.

Det er kommet til bestyrelsens kendskab, at den manglende åbning af saunaen har medført frustration blandt vores medlemmer; surfere, sejlere og morgenbadere.

Vi vil derfor gerne sætte nogle ord på situationen.

Lad os indledningsvist slå fast, at bestyrelsen ønsker, at vores faciliteter er så tilgængelige som muligt for alle klubbens medlemmer.

Det er dog vigtigt for bestyrelsen, at brug af vores faciliteter sker på en sikker måde, så vores medlemmer ikke risikerer at blive smittet med Covid-19. Sidstnævnte er også årsagen til, at vi i samråd med Livredderne har besluttet af aflyse svømningen på Hjerting Skole indtil videre.

I bestyrelsen baserer vi vores beslutninger på Esbjerg kommunes udmeldinger, de relevante regler udstukket af kulturministeriet samt de generelle udmeldinger fra sundhedsmyndighederne. Bestyrelsen har desuden et ansvar for at sikre, at de retningslinjer vi fastsætter bliver overholdt. I praksis betyder dette ansvar, at vi er nødt til at være forsigtige. Når vi ikke har åbnet saunaen endnu hænger det således sammen med, at vi ikke har været sikre på, at dette kunne ske sikkert.

Vi har gennem den sidste periode været i tæt dialog med Peter Lose Sørensen og Jan Bach Nielsen fra morgenbader udvalget for at finde en sikker løsning, som samtidigt er praktisk med de nødvendige restriktioner. Vi er nu ret tæt på at have dette på plads og eneste udestående er nu, at få sundhedsmyndighedernes vurdering af det regelsæt vi har defineret. Vi håber derfor, at vi kan kommunikere omkring en åbning af saunaen snarest.

Der vil indtil videre blive tale om en midlertidig åbning indtil den 1. februar 2021, hvor vi vil vurdere situationen igen. Dette skyldes også, at en åbning af saunaen vil betyde en del ekstra omkostninger til rengøring, cirka 8.000,- per måned.

Med venlig hilsen
Ho Bugt Sejlklub
Bestyrelsen

Ho Bugt Sejlklubs - Kapacitets liste.

2020-11-15 Formand Bjarne Lindquist
Der oprettes en venteliste.
Der oprettes en venteliste.

På generalforsamlingen 2019 blev nedenstående vedtaget: "Bestyrelsen pålægges at fastlægge et max antal ikke sejlende medlemmer, der kan være medlem af Ho Bugt Sejlklub"

Bestyrelsen har arbejdet på hvorledes et sådant kunne blive implementeret, og løsningen er at Ho Bugt Sejlklub definerer sin kapacitet, det er gjort inden for de typiske aktiviteter og adgang til faciliteter, kapacitetet fremgår af nedenstående liste.

Ho Bugt Sejlklubs - Kapacitet

Ho Bugt Sejlklub - Generalforsamling 2020, er aflyst.

2020-11-05 Formand Bjarne Lindquist
AFLYST
AFLYST

Generalforsamlingen 2020 torsdag d. 26 november 2020 kl. 19:00. I Klubhuset - Messen, Sanatorievej 2, Hjerting, DK-6710 Esbjerg V.

Kan ikke gennemføres grundet COVID-19 pandamien, og de tilhørende restriktioner fra myndighederne. Bestyrelsen har drøftet denne force majeure situation og valgt følgende fremgangsmåde.

For at holde fokus på Sejlklubbens drift, vil Bestyrelsen samles med Revisorerne og en referant og gennemføre en mini udgave af generalforsamlingen (uordinær).

Dagsorden vil blive reduceret til: (punkter mærket med * vil udgå.)

 1. (* Valg af dirigent.)
 2. (* Valg af referent og stemmetællere.)
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Fremlæggelse af foreningens regnskab.
 5. Fremlæggelse af budget til orintering.
 6. Fastsættelse af kontingenter.
 7. (* Indkomne forslag, kan ikke behandles)
 8. (* Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.) Bestyrelsen fortsætter.
 9. (* Valg af revisorer og revisorsuppleant.) Revisorer fortsætter.
 10. Eventuelt.

Referat og dokumenter vedrørende denne samling vil blive sendt ud til medlemmerne efter afholdes af denne uordinære Generalforsamling.

Næste ordinære generalforsamling er planlagt til 25 november 2021, mere herom senere.

Med venlig hilsen
Ho Bugt Sejlklub
Bestyrelsen
Formand Bjarne Lindquist

Velkommen til Ho Bugt Sejlklub E-Sejlsport.

2020-04-12 Bjarne Lindquist
https://www.virtualregatta.com
https://www.virtualregatta.com

Kapsejlads på den virtuelle måde, hver for sig og sammen, bliv hjemme og vær med.

Velkommen til Ho Bugt Sejlklub E-Sejlsport.

E-Sejlsport tager udgangspunkt i kapsejladsen som vi kender det fra bugten, bare i en virtuel udgave. Alle medlemmer er velkomne til at tilslutte sig Ho Bugt Sejlklub E-Sejlsport.

For at prøve kræfter med E-Sejlsport gennem klubben, kræver det at man opretter en profil på hhv. Discord og i Virtual Regatta Inshore (VR) - https://www.virtualregatta.com/en/inshore-game/

VR er den mest virkelighedsnære udbyder af E-Sejlsport. VR er gratis at spille og fungerer med Android, iOS og på PC/MAC.

Mere information om E-Sejlsport findes på https://dansksejlunion.dk/kapsejlads/e-sejlsport

Er du interesseret, vil læse mere om at komme igang eller bare har generelle spørgsmål så hop ind på “Ho bugt Sejlklub E-Sailing” (Discord) som er samlingspunktet for alt vedrørende E-Sailing i Ho Bugt Sejlklub.

https://discord.gg/HG82d5K

Vi glæder os til at se dig på “vandet”.

E-Sejlsport Koordinator
Martin Enevoldsen
e-sejlads@hobugtsejlklub.dk

Corona Virus

2020-03-12 Bjarne Lindquist
5 gode råd for at beskytte sig selv og andre mod smitte
5 gode råd for at beskytte sig selv og andre mod smitte

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har 11. marts 2020, erklæret COVID-19-pandemi.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har 11. marts 2020, erklæret COVID-19-pandemi. På baggrund af dette ændres fokus for beredskabet overfor COVID-19 nu til en afbødningsstrategi, hvor man søger at reducere smittespredningen i Danmark med henblik på at holde sygdomsbyrden og mortaliteten på lavest mulige niveau for derved at undgå en høj belastning af sundhedssystemet og samfundet som helhed.

Ho Bugt Sejlklub bakker op om Regeringens anbefalinger, dette betyder at alle aktiviteter hvor vi mødes sættes på pause fra nu og indtil 10 maj.

Konsekvensen heraf betyder at:
1. Saunaen og omklædning lukkes ned.
2. KickOff rykkes til en anden dato.
3. Arbejdsdag og standerskift flyttes til en anden dato.

Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger https://www.sst.dk/corona

Venligst
Ho Bugt Sejlklub
Bestyrelsen
Formand Bjarne Lindquist

Nytårs kur

2019-12-31 Carsten Kousgaard
En festlig lejlighed til at mødes.
En festlig lejlighed til at mødes.

Klubben er vært.

Ho Bugt Sejlklub fejrer nytår med medlemmerne kl. 09:00 til kl. 12:00.

Klubben er vært for et glas champagne og kransekage. Nils Kragh tager sabel med, så der er basis for en festlig formiddag.

Det bliver smadder hyggeligt.

Jule Surfing

2019-12-24 Martin Lamhauge Anker
Måske har julemanden en gave med til dig...
Måske har julemanden en gave med til dig...

Traditionen tro vil vi igen i år julesurfe. 🌲

Hejsa Alle Sammen.

Vi fortsætter juletraditionen med en gang jule surfing d. 24 december kl. 11:00. Der vil blive disket op med lidt godt til halsen. Gløg og æbleskiver. Stor som små, alle er velkomne.

Kom frisk.