Logo

Ho Bugt Sejlklub

sejlklubben på stranden

Kontakt sejlklubben, udfyld formularen.

Kontakt sejlklubben:

Ho Bugt Sejlklub er organiseret i "Udvalg" som illustreret herunder.

Initialerne i Ini henviser til det bestyrelsesmedlem der er kontaktperson for udvalget.

Ho Bugt Sejlklub - Organisations plan

Tillidsposter

Bestyrelsen:
Formand:
Bjarne LindquistBL
Næstformand:
Simon NørgreenSN
Kasserer:
Henrik MøllerHM
Medlem:
Jan ST. NielsenJan
Tommy Lund NielsenTL
Gro ThymeGro
Sune KjellerupSK
Revisorer:
Per Vilstrup
Ole Bang
Supplanter:
Bestyrelse:
Jens Kloster
Hans Henrik Riber
Revisor:
Jesper Jantzen

Drift

Kartotek:BL
Martin Enevoldsen
Bjarne Lindquist
Nøgler:BL
Jens Peter Riber
EDB systemer:BL
Arkitekt:
Mikkel Mikkelsen
Kode lakaj:
Bjarne Lindquist
Sikkerhed:BL
Bjarne Lindquist
Natur Miljø:BL
Simon Nørgreen
Finn Bojsen
Kommuni
- kation:BL
Presse:
Carsten Kousgaard
Hjemmeside:
Bjarne Lindquist
Henrik Møller
Sponsorer:BL
Koordinator:
Simon Bak
Inventar:HM
Liste:
Henrik Møller
Flag:
Kurt Clemmensen
Radioer:
Jørk Johannsen
Våddragter:
Jonas Thyme
Søgrej:
Vagn Kramer
Per Nielsen

Aktiviteter

Klubliv

Tursejlads:Jan
Turguide:
Gunnar Kondrup
Ebbe Kildsgaard
Kapsejlads:BL
Planlæg:
Jesper Fanøe
Karin Lindquist
Badning:SK
Bademester:
Martin enevoldsen
Laila Brinck
Berit Vestergaard
Lene Krogh
I Form:Gro
Svømning:
Hans Henrik Riber:
Henrik Fur
Carsten Kousgaard
Kurser:Gro
Gro Thyme
Windsurf:SN
Surf camp:
Kasper Thrane
Slamom
-rækken:
Søren Christensen
Kite surf:SN
Kontakt:
Hans Henrik Riber
E-Sejlads:BL
Tovholder:
Martin Enevoldsen
Socialt:SN
Klubaften:
Bjarne Lindquist
Fester:
Carsten Kousgaard
Glenn Ludvigsen
Dagmar
-tærten:
Tommy Lund
Sankthans:
Palle Sennels
Ernst Henriksen
Niels Peter Sørensen
Prøv fartøj:
Finn Bojsen
Nils Kragh
Sune Kjellerup
Glen Ludvigsen
Jesper Fahnøe

Sejlerskole

Ungdoms jolleBL
Koordinator:
Nils Kragh
Stævner:
Janus Hygum
Træner:
Lise Bennetsen
Claus I. Nielsen
Janus Hygum
Jørk Johannesen
Sejl og Studer:BL
Koordinator:
Lise Bennetsen
Voksen skole:BL
Koordinator:
Johnny Baggesen
Instruktører:
Brian Gregersen
Jesper Olesen
Claus Sørensen
Vind surfing:SK
Koordinator
Gro Thyme
Carsten Kousgaard
Instruktører:
Ole Storjohan
Ole Bang
Sune Kjellerup
Jonas Thyme
Kasper Thrane
Martin Jeppesen
Lise W. Pedersen
Simon Bak
Søren Hug
Paddel board:SK
Koordinator:
Lasse Clausen

Faciliteter

Lokaliteter

Klubhus:TL
Messen:
Hans Peder Dreyer
Bad:
Arne Gram
Sauna:
Lars Færgemann
Magasin:
Bjarne Lindquist
Hylder:
Henrik Fur
Veranda:
Ledig
Trappe til Jolleplads:
Ledig
Håndværker:
Jens Larsen
jesper Lentz
Jan ST Nielsen
Henrik Fur
Arealer:Jan
Haven:
Ole Hansen:
Gunnar Kondrup
Jolleplads:
Per Vilstrup
Paul Jacobsen
Ernst Henriksen
Kurt Clemmensen
Torben Madsen
Tommy Lund
Bådhus:
Henrik HT Nielsen
Havnehal:
Gunnar Kondrup
Jørgen Jørgensen

Udstyr

Sejljoller:BL
Bådsmand Wayfarer:
Laksen:
Niels Peter Sørensen
Kurts Kutter
Svend Hansen
Tumleren:
Hanne Munksgaard
Langli
Claus Sørensen
Marbæk:
Ole Leif Darth
Bådsmand HobieCat:
Flit:
Jesper Jantzen
Flot:
Ledig
Bådsmand Feva:
Mikkel Enevoldsen
Nils Kragh
Bådsmand Optimist:
Jørk Johannsen
Per Vilstrup
Følgebåde:Jan
Bådsmand:
Jeppe Schmiegelow
Drivmidler:
Torben Madsen
Følgebåds kaptajns kursus:
Koordinator:
Torben Madsen
Per Nielsen
Vagn Kramer
Klub surfer:SK
Bådsmand:
Sune Kjellerup
Trailer:Jan
Optimist:
Ledig
Wayfarer:
Niels Peter Sørensen
Følgebåd:
Jeppe Schmiegelow

Ho Bugt Sejlklub - Lokation

123 movies

Ledige job

Ho Bugt Sejlklub er organiseret i udvalg der varetager driften af klubben. Disse udvalg er friviligt arbejde, og det er sådan at klubbens medlemmer løfter i flok. Der er rigtig mange medlemmer der arbejder i et udvalg, og bestyrelsen ser helst at alle har en lille opgave, det er det der gør en sund klub. Nedenfor er der listet et par opgaver som vi gerne vil have hjælp til, ser du dig selv frivillig og har du lyst og mulighed for at bidrage til klubbens ve og vel, så holde dig ikke tilbage, vi kan altid bruge en hånd mere.

Job liste:

Hyldeansvarlig

Ho Bugt Sejlklub har ca. 90 hylder i magasinet, disse udlejes til medlemmerne på årsbasis. Der er brug for en person der vil stå for tildeling af hylderne. Hyldeoversigten vedligeholdes i Sejklubbens database, og du vil få et lille kursus i at bruge systemet.

Kontakt: Formanden.

Børneattest adminstrator

Ho Bugt Sejlklub er ansvarlig for at have børneattester for relevante personer. Opgaven består i af indhente børneattester hos politiet, og holde styr på gyldigheds perioden af disse. Du får et lille kursus i hvordan dette foregår.

Kontakt: Kasseren.

Hjemmeside hjælp, Nyhedsredaktør

For at have en opdateret nyhedsstrøm på hjemmesiden, søger vi en person der vil være bejælpelig med dette. Opgaven består i at lægge nyhederne på hjemmesiden i tekst og billeder. Hjemmesiden er stramt opbygget og nyhederne er organseret i en database der er ret let at vedligeholde, det er en formular der skal udfyldes så kendskab til HTML etc. er ikke nødvendigt. Du får et lille kursus i hvordan.

Kontakt: Formanden.

Hjemmeside hjælp, Tekniker.

Bestyrelsen ønsker at have en god og solid hjemmeside, hvor information omkring sejlklubbens virke fremgår. Opgaven består i at vedligeholde hjemmesiden, det vil være være fint hvis du har lidt indsigt i HTML og måske også PHP.

Kontakt: Formanden.